į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapija

Degaičių g. 7, Degaičiai, 88103 Telšių r.

Dvasininkai

Administratorius Sigitas GRIGAS
(Eigirdžiai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 13 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio apmąstymas sekmadieniais prieš šv. Mišias 12.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.30 val.
 • Rožinisspalio mėn. sekmadieniais 12.30 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 13 val. šv. Mišių metu

Atlaidai ir šventės

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Degaičių k.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija
Adresas Degaičių g. 7, Degaičių k., Degaičių sen. Telšių r. sav.
Juridinio asmens kodas 305248433
Bankas ...
A. s. ...

Apie bažnyčią ir parapiją

1993 m. Vyskupo Antano Vaičiaus rūpesčiu buvusiuose kultūros namuose įsteigta parapijos koplyčia. 2012 m. koplyčia tapo bažnyčia. Pastatas buvo pertvarkytas į kulto statinį. Varpinę atstoja bokštelis ant dvišlaičio stogo kraigo. Bažnyčios šventoriuje stovi medinis kryžius ir Švč. M. Marijos koplytėlė pastatyta 2013 m. 2019 m. birželio 28 d. Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo dekretu įsteigta Degaičių šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: