į pirmą puslapį

Vyskupijos tribunolas

Katedros a. 5
87131 Telšiai

mob. 8 611 26 296
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas

Oficiolas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Viceoficiolas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Santuokos ryšio gynėjas: kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS

Teisingumo gynėjas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Teisėjai: kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS, prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS,  kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS

Moderatorius ir vyriausiasis notaras – kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Notaras – kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS

Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kanonizacijos bylos tribunolas

Postuliatorius – kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS

Vicepostuliatorius – kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS

Teisėjas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Teisėjo pavaduotojas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Teisingumo gynėjas – mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS

Notaras – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Notaro padėjėjas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS

aukštyn