į pirmą puslapį

Vyskupijos tribunolas

Katedros a. 5, 87131 Telšiai / Vytauto g. 88A, 00132 Palanga

Mob. 8 611 26 296
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas

Oficiolas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Viceoficiolas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Santuokos ryšio gynėjas: kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS

Teisingumo gynėjas – kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS

Teisėjai: prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS, kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS, kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS, kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Moderatorius ir vyriausiasis notaras – kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Notarai: – kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS, ses., teol. mgr. Antonina Domininka SVIDERSKA

Vyskupo Vincento Borisevičiaus Kanonizacijos bylos tribunolas

Postuliatorius – kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS

Vicepostuliatorius – kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS

Teisėjas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Teisėjo pavaduotojas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Teisingumo gynėjas – mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS

Notaras – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Notaro padėjėjas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS

Kanonizacijos bylos vertėjas į italų kalbą – br. Piercarlo Manzo SDB

aukštyn