į pirmą puslapį

Žemaičių Kalvarijos Bazilikos koleginė kapitula

  • Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS (pirmininkas),
  • kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS (penitenciarijus),
  • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS (penitenciarijus),
  • kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS (penitenciarijus),
  • kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS (penitenciarijus),
  • mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIs (penitenciarijus),
  • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS (penitenciarijus),
  • kan. teol. lic., vyskupo vik. Klaipėdos kraštui Vilius VIKTORAVIČIUS (penitenciarijus)
aukštyn