į pirmą puslapį

Komisijos

Liturginė komisija

 • Kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS (pirmininkas),
 • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS,
 • kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS,
 • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS,
 • kun., relig. m. mgr., teol. lic. Saulius TOMOŠAITIS

Liturginės muzikos komisija

 • Kan. Egidijus ZULCAS (pirmininkas),
 • kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS,
 • kun., relig. m. mgr. Karolis PETRAVIČIUS,
 • Vidmantas BUDRECKIS,
 • Edmundas JUCEVIČIUS,
 • Aloyzas ŽILYS

Šventimų ir skyrimų komisija

 • Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS (sekretorius),
 • kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS,
 • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS,
 • mons., kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS,
 • kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS,
 • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS,
 • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS,
 • kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupijos 600 metų jubiliejaus renginių sielovadinės/pastoracinės programos komisija ir vyskupijos Sinodo rengimo grupė

Pagrindinė komisija:

Pirmininkas – Telšių vyskupas Jonas BORUTA SJ

Pirmininko pavaduotojas – Katechetinio centro vadovas mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Nariai:

 • Kurijos kancleris, kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS;
 • Priekulės parapijos klebonas kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS;
 • Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas, kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS;
 • Jaunimo centro direktorius, kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUJOTIS;
 • Janapolės ir Pavandenės parapijų administratorius kun. Tomas DOMARKAS;
 • Telšių katedros ir prie jos besiglaudžiančios Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius kun., teol. dr. Darius TRIJONIS;
 • Varnių senosios katedros klebonas kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS;
 • Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Andriejus SABALIAUSKAS;
 • Telšių dekanato dekanas prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS;
 • Dekanų atstovas, Tribunolo oficiolas, kun., bažn. t. dr. Marius VENSKUS;
 • Vyskupo vik. Klaipėdos kraštui kan., teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

 

aukštyn