į pirmą puslapį

Konsultorių kolegija ir Kunigų taryba

Konsultorių kolegija

 • Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS,
 • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS,
 • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS,
 • mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS,
 • kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS,
 • mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS,
 • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS,
 • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS,
 • kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS,
 • kan., teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Kunigų taryba

 • Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS,
 • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS,
 • kan. Alvydas BRIDIKIS,
 • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS,
 • kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS,
 • kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS,
 • kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS,
 • mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS,
 • kun. Jonas JUCYS,
 • kun., teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS,
 • kan. Petras MERLIŪNAS,
 • kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS,
 • kun. Gediminas NUMGAUDIS OFM,
 • kan. Jonas PAULAUSKAS,
 • kun., relig. m. mgr., filosof. lic. Virgilijus POŠKUS,
 • mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS,
 • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS,
 • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS,
 • kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS,
 • kan., teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Telšių vyskupijos dvasininkų solidarumo brolija

Išrinkti nariai:

 • mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS,
 • kan. Alvydas BRIDIKIS,
 • kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS

Vyskupo paskirti nariai:

 • kan. Jonas PAULAUSKAS,
 • kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS
aukštyn