į pirmą puslapį

Kitos tarybos, grupės ir pan.

Katechetikos ir švietimo reikalų taryba

 • Mons. kan., eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS (pirmininkas),
 • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS,
 • mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS,
 • kun. Stasys TOLEIKIS

Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros nuolatinė taryba

 • Kan. Alvydas BRIDIKIS (pirmininkas),
 • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS,
 • kan. Jonas PAULAUSKAS,
 • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Tikybos mokytojų ir katechetų metodinė taryba

Pirmininkas – vyskupijos katechetinio centro vadovas, mons. kan., eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Metodininkė– Margarita PETRAUSKAITĖ

Nariai: Andrius BUIVYDAS, Vida ŽIRNOVA, Lina KAZRAGIENĖ, Jolanta KONTRIMAITĖ, Jolanta LUNSKIENĖ, Aurelija NARKUTĖ, Darata SLUŠNYTĖ, Audronė DENISEVIČIENĖ, Genovaitė PANIULAITIENĖ,  Loreta RAUDYTĖ, Regina ZIMKUVIENĖ.

Jaunimo Dvasios vadų taryba

Pirmininkas, vyskupijos jaunimo centro direktorius – kun. Karolis PETRAVIČIUS

 • Akmenės dekanate – kun. Olijandas JUREVIČIUS ir kan. Egidijus ZULCAS;
 • Gargždų dekanate – kun. Vytautas LIESIS ir kan. Jonas PAULAUSKAS;
 • Klaipėdos dekanate – kan. Vilius VIKTORAVIČIUS ir kun. Stanislav ŠVAIKOVSKIJ OFM Conv.;
 • Mažeikių dekanate – kun. Klemensas JARAMINAS ir kun. Modestas RAMANAUSKAS;
 • Palangos dekanate – kan. Vygintas GUDELIŪNAS, kun. Mindaugas NAUSĖDA, kun. Juozas RUDYS;
 • Skuodo dekanate – kan. Vytautas PETRAUSKAS ir kun. Justinas PALUBINSKAS;
 • Šilalės dekanate – kun. Antanas MAČIUS, kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS ir kun. Edgaras PETKEVIČIUS;
 • Šilutės dekanate – kun. Saulius KATKUS ir kun. Kazys ŽUTAUTAS;
 • Tauragės dekanate – kun. Vytautas GEDVAINIS, kun. Rolandas KAZLAUSKAS ir kun. Vaidotas VITĖ;
 • Telšių dekanate – kun. Kęstutis BALČIŪNAS, kun. Tomas DOMARKAS;
 • Žemaičių Kalvarijos dekanate – kun. Vidmanats DAUGĖLA ir kun. Tomas ŽLIBINAS

Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadai – kun. Gintaras LENGVINAS, kun. Rolandas KARPAVIČIUS, kun. Saulius TOMOŠAITIS ir kun. Sigitas ŽILYS

Lietuvos skautijos dvasios vadai: Telšių vyskupijos skautų dvasios vadas – kan. Vilius VIKTORAVIČIUS, Tauragės krašto (Tauragės ir Šilalės dekanatų) skautų dvasios vadai – kun. Kazys ŽUTAUTAS ir kun. Antanas MAČIUS

Telšių vyskupijos policijos sielovadininkų taryba

 • Akmenės dekanate – dek. Olijandas JUREVIČIUS (rez. Naujojoje Akmenėje)
 • Gargždų dekanate – dek., kan. Jonas PAULAUSKAS (rez. Gargžduose)
 • Klaipėdos dekanate – kapelionas Klaipėdos apskrityje dek., kan., teol. lic., vyskupo generalvikaras Vilius VIKTORAVIČIUS (rez. Klaipėdoje)
 • Mažeikių dekanate – dek., relig. m. mgr. Modestas RAMANAUSKAS (rez. Sedoje)
 • Palangos dekanate – dek., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS (rez. Palangoje)
 • Skuodo dekanate – dek., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS (rez. Skuode)
 • Šilalės dekanate – kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS (rez. Šilalėje)
 • Tauragės dekanate – kapelionas Tauragės apskrityje, dek. Vytautas GEDVAINIS (rez.Tauragėje)
 • Telšių dekanate – kapelionas Telšių apskrityje, prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS (rez. Telšiuose)
 • Žemaičių Kalvarijos dekanate – dek. Julius MEŠKAUSKAS (rez. Plungėje) 
aukštyn