į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapija

Degaičių g. 7, Degaičiai, 88001 Telšių r.

Dvasininkai

Administratorius Sigitas GRIGAS
(Eigirdžiai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12.30 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija paskutinį mėnesio sekmadienį po šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val., šiokiadieniais 19 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.15 val., šiokiadieniais 19 val.
 • Rožinis sekmadieniais 12 val., spalio mėn. šiokiadieniais 17 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12.30 val. šv. Mišių metu

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d.

Parapijos teritorija

Degaičių k.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Degaičių Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija
Adresas Degaičių g. 7, Telšių r.
Juridinio asmens kodas ...
Bankas Swedbank
A. s. LT62 7300 0100 0259 8928 ??

Apie bažnyčią ir parapiją

1993 m. Vyskupo Antano Vaičiaus rūpesčiu buvusiuose kultūros namuose įsteigta parapijos koplyčia. 2012 m. koplyčia tapo bažnyčia. Pastatas buvo pertvarkytas į kulto statinį. Varpinę atstoja bokštelis ant dvišlaičio stogo kraigo. Bažnyčios šventoriuje stovi medinis kryžius. Marijos koplytėlė pastatyta minint parapijos 20-metų sukaktį.

aukštyn