į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Katedros a. 2, 87131 Telšiai
Tel. (444) 60 500
El. p.
www.telsiukatedra.lt

Dvasininkai

Administratorius teol. dr. Darius TRIJONIS
1973 04 21 ▪ 1997 05 18 ▪ 2015 05 25
Katedros a. 4, 87131 Telšiai
Mob. +370 683 11352
El. p.

Aptarnauja Telšių r. senelių globos namų Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčią.

Vikaras relig. m. mgr. Viktoras DAUGĖLA
1983 11 01 ▪ 2011 06 01 ▪ 2012 03 07
Katedros a. 2, 87131 Telšiai
Mob. +370 624 44401

Rezidentas mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS
1930 12 27*1955 12 18 *2013 08 27
Katedros g. 6, 87131 Telšiai
Tel. (444) 60 625

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10, 12, 15 val. (rugsėjo – gegužės mėn., vaikų) ir 18 val.
  Šiokiadieniais: 8 ir 18 val.
  Šeštadieniais: 8, 12 ir 18 val.
 • Išpažinčių klausoma 15 min. prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną ketvirtadienį 17–18 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val., penktadienaiis 17.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po 18 val. šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitois dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių, kitois dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 13.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Porciunkulės atlaidai – rugpjūčio 2 d. 12 val.

Parapijos teritorija

Telšių miestas yra dalijamas į dvi dalis, kurios viena dalis (vakarinė) priklauso Šv. Antano Paduviečio parapijai, o kita (rytinė) – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijai. Parapijų ribas atskiria Sedos ir Kęstučio gatvės.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Parapijos sumos choras, Jaunimo choras, sekmadienio 18 val. šv. Mišių choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės, Ateitininkai, Motinos Maldoje (3 grupės), Marijos legionas, Pasauliečiai pranciškonai, Šv. Ignaco Lojolos grupelė, Neokatechumenato kelias.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija
Adresas Telšiai, Katedros a. 2
Juridinio asmens kodas 191286854
Bankas DNB
A. s. LT23 4010 0428 0003 1650

Apie bažnyčią ir parapiją

Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra yra vėlyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus, stačiakampio plano, vienabokštė, su trisiene apside. Vidus trijų navų, atskirtų pilioriais, dengtų skliautais. Meistras Jurgis Mažeika sukūrė septynis altorius.

Ant Insulos kalno 1624 m. buvo pastatytas bernardinų vienuolynas. 1650 m. suręsta nauja medinė bažnyčia. Ji per 1702 m. miesto gaisrą sudegė. 1738 m. pastatyta nauja – medinė bažnyčia.

Bernardinų mūrinio vienuolyno (viena dalis pastatyta 1702 m., kita – 1762 m. Iš Kretingos perkelta mokykla, kurios mūrinis dviaukštis pastatas iškilo 1796 m.

1761 m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, 1794 m. konsekruota. 1802 m. sudaryta sutartis pastatyti priebažnytį ir 2 bokštus (pristatytas tik priebažnytis). 1853 m. uždarytas bernardinų vienuolynas.

Klebono J. Moncevičiaus rūpesčiu 1862 m. išmūrytas bažnyčios bokštas. Jau 1867 m. gautas valdžios leidimas remontuoti jį. 1881 m. gautas leidimas remontuoti audros apgriautą bokštą. Jis nugriautas ir pastatytas dabartinis. Architektas Piotras Serbinovičius 1893 m. suprojektavo šventoriaus tvorą ir vartus, 1896 m. parengė bažnyčios remonto projektą. Ji su pertraukomis remontuota iki 1914 m. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.

Įkūrus Telšių vyskupiją, bažnyčiai 1926 m. suteiktas katedros statusas.

Literatūra: Adomas Butrimas. Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kalvoje. – V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008.

aukštyn