į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapija

D. Bubėno g. 19, Ubiškės mstl., Telšių r. sav.

Dvasininkai

Administratorius Sigitas GRIGAS
(Eigirdžiai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 9.30 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po 9.30 val. šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.15 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.15 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9.30 val. šv. Mišių metu

Atlaidai ir šventės

Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai – rugsėjo 8 d. (keliami į ateinantį sekmadienį)

Parapijos teritorija

Dūseikių km., Pateklėnų km., Kiršių km., Ūbiškės km.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Ubiškės Angelų Sargų parapija
Adresas Telšių r. sav. Ubiškės mstl.
Juridinio asmens kodas 191287194
Bankas "Paysera LT", UAB
A. s. LT56 3500 0100 0395 5849

Apie bažnyčią ir parapiją

1851 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1896 m. leista pristatyti audros nuplėštą bažnyčios bokštelį, įrengti naują didįjį bei šoninius altorius, pakeisti supuvusią koloną. Iki 1933 m. įkurta parapija. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokštu ir bokšteliu, keturių kolonų portiku. Joje įrengti 4 altoriai.

aukštyn