į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Pavandenės Šv. Onos parapija

Dvaro g. 5, Pavandenė, 88302 Telšių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Kęstutis ZYBARTAS (Janapolė)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 13 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos nepastovu
  „Graudūs verksmai“ giedami nepastovu
 • Gegužinės pamaldos nepastovu
 • Birželinės pamaldos nepastovu
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Šv. Antano atlaidai – birželio 13 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Pavandenės Šv. Onos parapija
Adresas Dvaro g. 5, Pavandenė, Telšių r.
Juridinio asmens kodas 191286669
Bankas Swedbank
A. s. LT52 7300 0100 8222 4953

Apie bažnyčią ir parapiją

...

aukštyn