į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Kaunatavos Dievo Apvaizdos parapija

Kaunatava, 88023 Telšių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Darius POVILAITIS (Tryškiai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Pirmadieniais nėra
  Kitais šiokiadieniais 19 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 11–12 val.
 • Kryžiaus kelio pamaldos paskutinį mėnesio sekmadienį ir gavėnios sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
 • Graudūs verksmai giedami gavėnios sekmadieniais šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. po šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Jėzaus Širdies atlaidai – trečiąjį sekmadienį po Sekminių

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Kaunatavos Dievo Apvaizdos parapija
Adresas Telšių r. sav. Kaunatavos k.
Juridinio asmens kodas 191285948
Bankas ŠIAULIŲ BANKAS
A. s. LT12 7181 7000 0370 0728

Apie bažnyčią ir parapiją

...

aukštyn