į pirmą puslapį

Kunigai

Telšių vyskupijai priklauso 151 kunigas ir 1 diakonas. 127 kunigai dirba vyskupijoje, 14 dirba už vyskupijos ribų, 2 studijuoja užsienyje, likę aštuoni nėra paskirti kunigiškoms pareigoms. Vyskupijos parapijose ir koplyčiose darbuojasi dar 14 kunigų, 3 broliai ir 1 diakonas priklausantys pašvęstojo gyvenimo bendruomenėms (2019 m. gegužės 22 d. duomenys). Ir kunigų, ir parapijų skaičiumi Telšių vyskupija didžiausia Lietuvoje.

Parapijose dirbantys kunigai:

Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS Žemaičių Kalvarija
Šventovės ir Bazilikos rektorius, vyskupijos šeimos centro direktorius, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas, Telšių vyskupijos licėjaus kapelionas

Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS Priekulė

Kun. Rimvydas ADOMAVIČIUS Nida

Kun. Stanislovas ANUŽIS Žemaičių Naumiestis

aukštyn

Kun. Jonas BAGINSKAS Šatės

Kun., relig. m. mgr. Andrius BAKSTYS Plungė

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis BALČIŪNAS Palanga

Kun. Pranas BARTASŪNAS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun. Antanas BENIUŠIS Barstyčiai

Kun., teol. lic. Arūnas BLADŽIUS Nemakščiai

Mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kan. Alvydas BRIDIKIS Skaudvilė

Kan. Jonas BUČINSKAS Šilutė

Kun. Antanas BUDRECKAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Vaidas BUIVYDAS Žarėnai

Kun., relig. m. mgr. Virginijus BŪTA Šilalė

aukštyn

Kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS Skuodas

Kun., relig. m. mgr. Vidmantas DAUGĖLA Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija
Klaipėdos apskrities policijos kapelionas

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUGĖLA Šilutė

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUJOTIS Vėžaičių šventovė

Kun. Česlovas DEGUTIS Rietavas

G. kan. Zenonas DEGUTIS Šventoji

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DIRVONSKIS Darbėnai

Kun. Tomas DOMARKAS Žygaičiai

Kun. Vytautas DVARŽECKIS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Andrius EIDINTAS Venta

aukštyn

Kun. Vaidas GADEIKIS Šilutė

Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS Varniai
Telšių vyskupijos ateitininkų dvasios vadas

Kun. Romualdas GEČAS Šateikiai

Kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Vytautas GEDVAINIS Plungė

Kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS Akmenė

Kun. Ramūnas GERDAUSKAS Gargždai

Kun. Vidmantas GRICIUS Veiviržėnai

Kun. liet. filologijos m. mgr., relig. m. mgr. Sigitas GRIGAS Eigirdžiai

Kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Mons., eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapija
Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas

Kun. Antanas GUTKAUSKAS Rietavas

aukštyn

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS Plateliai

Kun., relig. m. mgr. Paulius JARAMINAS Venta

Kun. Gediminas JAZBUTIS Skuodas

G. kan., eduk. m. mgr. Boleslovas JONAUSKAS Pievėnai

Kun. Raimondas JONAUSKAS Gardamas
Klaipėdos Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento Švėkšnoje kapelionas

Kun. Jonas JUCYS Pajūris

Kun. Olijandas JUREVIČIUS Naujoji Akmenė

Kun. Vladislovas JUŠKYS Žemaičių Kalvarija

aukštyn

Kun., teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun., eduk. m. mgr. Saulius KATKUS Šilalė

Kun., relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas KAULIUS Nevarėnai

Kun., relig. m. mgr. Rolandas KAZLAUSKAS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Audrius KERŠYS Salantai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Egidijus KUMŽA Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

aukštyn

G. kan. Bronislovas LATAKAS Žemaičių Kalvarija

Kun., relig. m. mgr. Andrejus LAZAREVAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Gintaras LENGVINAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Arvydas LEŠČIAUSKAS Gaurė

Kun. Kazys LESČIAUSKAS Gaurė

Kun., relig. m. mgr. Vytautas LIESIS Plikiai

Kun. Rimas LINGEVIČIUS Šilalė

Kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS Viešvėnai
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius, Telšių vyskupijos tribunolo notaras

Kun., relig. m. mgr. Algirdas LUKŠAS Kartena

aukštyn

Kun. Arvydas MAČIULIS Plungė

Kun., relig. m. mgr. Antanas MAČIUS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Rimvydas MAROZAS Papilė

Kan. Petras MERLIŪNAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Julius MEŠKAUSKAS Švėkšna

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis MOTIEJAITIS Plungė

aukštyn

Kun. Mindaugas NAUSĖDA Kalnalis

Kun. Vytautas NORBUTAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Gediminas NORVILAS Lenkimai

aukštyn

Kun., eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS Viešvilė

Kun. Virginijus PALIONIS Luokė

Kun., relig. m. mgr. Justinas PALUBINSKAS Naujoji Akmenė

Kan. Jonas PAULAUSKAS Gargždai

Kun., relig. m. mgr. Edgaras PETKEVIČIUS Kvėdarna

G. kan. Vytautas PETRAUSKAS Pagramantis

Kan. Jonas PETRAUSKIS Varniai

Kun., relig. m. mgr. Karolis PETRAVIČIUS Vydmantai

Kun., relig. m. mgr. Narsutis PETRIKAS Kaltinėnai

Kun. Virgilijus POCIUS Laukuva

Kun., relig. m. mgr., filosof. lic. Virgilijus POŠKUS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija
Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas

Kun. Darius POVILAITIS Tryškiai

Kun., relig. m. mgr. Aivaras PUDŽIUVELIS Tverai

Kun. Klemensas PUIDOKAS Rietavas

Kun. Antanas PUTRAMENTAS Švėkšna

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Modestas RAMANAUSKAS Seda

Mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Valerijonas RIMA Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Robert ROMANOWSKI Endriejavas

aukštyn

Kan., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS Šilutė

Kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS Tirkšliai

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS Palanga

Kun. Saulius STYRA Batakiai

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas STONYS Gargždai

G. kan. Antanas STRIUKIS Palanga

Prel. kan. Petras Vincentas STUKAS Švėkšna

Kan. Donatas STULPINAS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Tadas ŠEPUTIS Tauragė

Kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS Upyna, Šilalės r.

Kun. Vidmantas ŠIDLAUSKAS Vainutas

Kun. Antanas ŠIMKUS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Telšių vyskupijos tribunolo oficiolas

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas ŠLAUSTAS Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Stasys ŠLEPAVIČIUS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

aukštyn

G. kan. Bernardas TALAIŠIS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis TIMOFEJEVAS Palanga

Kun. Stasys TOLEIKIS Viekšniai

aukštyn

Kun. Audrius UNDRAITIS Palanga

aukštyn

G. kan. Juozas VAIČIUS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Kęstutis VAINORIUS Gargždai

Kun. Alvydas VAITKEVIČIUS Plungė

Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija
Vyskupijos šeimos centro vicedirektorius; Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius

Kun. Sigitas VALAUSKIS Tauragė

Kun., relig. m. mgr. Darius VAZINSKAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun., teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS Tauragė

Šv. Ignaco kolegijos kapelionas

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ Ylakiai

aukštyn

Kun. Kęstutis ZYBARTAS Janapolė

Kan. Egidijus ZULCAS Mosėdis

aukštyn

Kun. Kazys ŽĄSYTIS Pajūralis

Kun., relig. m. mgr. Dainoras ŽIDACKAS Židikai

Kun. Ferdinandas ŽILYS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun. Sigitas ŽILYS Skuodas

Kun., relig. m. mgr. Aloyzas ŽYGAITIS Vilkyčiai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS Alsėdžiai

Kun., relig. m. mgr. Donatas ŽUKAUSKAS Stalgėnai

Kun. Romualdas ŽULPA Viekšniai

Kun., relig. m. mgr. Kazys ŽUTAUTAS Pagėgiai

aukštyn

Parapijoms nepriskirti kunigai, dirbantys vyskupijos institucijose

 • Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS Telšių vyskupijos kurija
  1974 01 11 ▪ 1998 01 25 ▪ 2019 07 11
  Telšių vyskupo generalvikaras, Kauno metropolijos propedeutinio kurso vadovas, atsakingas už pašaukimų sielovadą Telšių vyskupijoje
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
 • Kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS Telšių vyskupijos kurija
  1983 11 20 ▪ 2011 06 01 ▪ 2016 05 27
  Telšių vyskupijos kurijos kancleris
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
  El. p.
 • Kun., relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius STUMBRA Seminarija Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
  1978 05 17 ▪ 2003 05 18 ▪ 2018 07 11
  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius
  Katedros a. 6, 87131 Telšiai
  Mob. +370 687 25915, el. p.
 • Kun. Donatas LITVINAS Roma
  1989 07 22 ▪ 2017 01 08 ▪ 2019 01 10
  Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus bylos postulatorius
  El. p.
aukštyn

Kunigai už vyskupijos ribų

 • Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS Kaunas
  1980 04 23 ▪ 2007 06 03 ▪ 2018 07 11
  Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius
  Mob. +370 618 60940, el. p.
 • Kun. Petras TVERIJONAS Londonas
  1969 08 23 ▪ 1995 05 28 ▪ 1999 06 19
  Dirba Anglijoje, Londone
  21 The Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT, England
  Tel. (+44) 2077 398735
  El. p.
 • Kun. Egidijus ARNAŠIUS Dublinas
  1968 04 12 ▪ 1996 05 26 ▪ 2004 11 17
  Dirba Airijoje, Dubline
  El. p.
 • G. kan. Anupras GAURONSKAS Tilžė
  1938 07 01 ▪ 1972 04 16
  Dirba Tilžėje (Rusija)
 • Prel., bažn. t. lic. Algimantas BARTKUS
  1940 11 10 ▪ 1965 07 11
  El. p.
 • Apašt. prot., teol. dr. Stasys ŽILYS Roma
  1924 09 24 ▪ 1948 12 18
  Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma
  Tel. (39 06) 7025 724
 • G. kan. Petras LINKEVIČIUS Kaišiadorių vyskupija
  1958 04 16 ▪ 1984 05 27 ▪ 2007 06 04
  Darsūniškis, 56303 Kaišiadorių r.
  Tel. (346) 46 334
 • Kun. rez. Aloyzas VOLSKIS Vilniaus arkivyskupija
  1956 10 12 ▪ 1985 04 14 ▪ 2015 06 10
  Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
  Arklių g. 20-13, 01305 Vilnius
  Mob. +370 625 77264
 • Kun., relig. m. mgr. Juozas DEVEIKIS Australija
  1979 05 02 ▪ 2005 09 24 ▪ 2012 06 06
  Dirba Australijoje
  Tel. (+61) 404544745
  El. p.
 • Kun. Mindaugas ALEKNA Kauno arkivyskupija
  1976 10 18 ▪ 2002 11 24 ▪ 2010 04 20
  Dirba Kauno arkivyskupijoje
  Mob. +370 612 44570
  El. p.
aukštyn

Užsienyje studijuojantys kunigai

aukštyn

Neinantys kunigiškų pareigų

aukštyn

Broliai pranciškonai OFM/OFM Conv.

Diak. Bernardas BELICKAS Kretinga
kun. Andrius DOBROVOLSKAS OFM Kretinga
kun. Sigitas JURČYS OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis ir Šv. Pranciškaus onkologinio centro projekto vadovas
kun. Astijus KUNGYS Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. teol. mgr. Tomaš LEVICKI OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Gediminas NUMGAUDIS OFM Pakutuvėnai
kun. Adolfas PUDŽEMYS OFM Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija
kun. Jaroslaw REKWARDT OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Leopoldas Helmutas SCHEIFELE OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. teol. mgr. Stanislav ŠVAIKOVSKIJ OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Rolandas TAUČIUS Kretinga
kun. Paulius VAINEIKIS OFM Kretinga
kun. Alvydas VIRBALIS OFM Pakutuvėnai
kun. Tomas ŽYMANTAS OFM Kretinga
kun. Juozapas Marija ŽUKAUSKAS Kretinga

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Sekite mus Facebook paskyroje: