į pirmą puslapį

Kunigai

Telšių vyskupijai priklauso 151 kunigas ir 1 diakonas. 127 kunigai dirba vyskupijoje, 14 dirba už vyskupijos ribų, 2 studijuoja užsienyje, likę aštuoni nėra paskirti kunigiškoms pareigoms. Vyskupijos parapijose ir koplyčiose darbuojasi dar 14 kunigų, 3 broliai ir 1 diakonas priklausantys pašvęstojo gyvenimo bendruomenėms (2019 m. gegužės 22 d. duomenys). Ir kunigų, ir parapijų skaičiumi Telšių vyskupija didžiausia Lietuvoje.

Parapijose dirbantys kunigai:

Kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS Žemaičių Kalvarija
Šventovės ir Bazilikos rektorius, vyskupijos šeimos centro direktorius, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas, Telšių vyskupijos licėjaus kapelionas

Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS Priekulė

Kun. Rimvydas ADOMAVIČIUS Nida

Kun. Stanislovas ANUŽIS Žemaičių Naumiestis

aukštyn

Kun. Jonas BAGINSKAS Šatės

Kun., relig. m. mgr. Andrius BAKSTYS Plungė

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis BALČIŪNAS Palanga

Kun. Pranas BARTASŪNAS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun. Antanas BENIUŠIS Barstyčiai

Kun., teol. lic. Arūnas BLADŽIUS Nemakščiai

Mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kan. Alvydas BRIDIKIS Skaudvilė

Kan. Jonas BUČINSKAS Šilutė

Kun. Antanas BUDRECKAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Vaidas BUIVYDAS Žarėnai

Kun., relig. m. mgr. Virginijus BŪTA Šilalė

aukštyn

Kun., teol. lic. Saulius DAMAŠIUS Skuodas

Kun. Liudvikas DAMBRAUSKAS Mosėdis

Kun., relig. m. mgr. Vidmantas DAUGĖLA Žemaičių Kalvarija

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUGĖLA Šilutė

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DAUJOTIS Vėžaičių šventovė

Kun. Česlovas DEGUTIS Rietavas

G. kan. Zenonas DEGUTIS Šventoji

Kun., relig. m. mgr. Viktoras DIRVONSKIS Darbėnai

Kun. Tomas DOMARKAS Žygaičiai

Kun. Vytautas DVARŽECKIS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Andrius EIDINTAS Venta

aukštyn

Kun. Vaidas GADEIKIS Šilalė

Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS Varniai

Kun. Romualdas GEČAS Šateikiai

Kun., apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Vytautas GEDVAINIS Plungė

Kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS Akmenė

Kun. Antanas GYLYS Gardamas
Klaipėdos Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento Švėkšnoje kapelionas

Kun. Vidmantas GRICIUS Veiviržėnai

Kun. Sigitas GRIGAS Eigirdžiai

Kan., teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Mons., eduk. m. lic. Rimantas GUDLINKIS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapija
Vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams, Telšių vyskupijos katechetikos centro vadovas

Kun. Antanas GUTKAUSKAS Rietavas

aukštyn

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun., relig. m. mgr. Paulius JARAMINAS Rietavas

Kun. Gediminas JAZBUTIS Skuodas

G. kan., eduk. m. mgr. Boleslovas JONAUSKAS Pievėnai

Kun. Raimondas JONAUSKAS Šilutė

Kun. Jonas JUCYS Pajūris

Kun. Olijandas JUREVIČIUS Naujoji Akmenė

Kun. Vladislovas JUŠKYS Žemaičių Kalvarija

aukštyn

Kun., teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun., eduk. m. mgr. Saulius KATKUS Šilalė

Kun., relig. m. mgr., filosof. doktor. Tomas KAULIUS Nevarėnai

Kun., relig. m. mgr. Rolandas KAZLAUSKAS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Audrius KERŠYS Salantai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Egidijus KUMŽA Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

G. kan. Bronislovas LATAKAS Šventoji

Kun., relig. m. mgr. Andrejus LAZAREVAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Gintaras LENGVINAS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Arvydas LEŠČIAUSKAS Gaurė

Kun. Kazys LESČIAUSKAS Gaurė

Kun., relig. m. mgr. Vytautas LIESIS Plikiai

Kun. Rimas LINGEVIČIUS Pakutuvėnai

Kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS Viešvėnai
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius, Telšių vyskupijos tribunolo notaras

Kun., relig. m. mgr. Algirdas LUKŠAS Kartena

aukštyn

Kun. Arvydas MAČIULIS Plungė

Kun., relig. m. mgr. Antanas MAČIUS Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. Rimvydas MAROZAS Papilė

Kan. Petras MERLIŪNAS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun. Julius MEŠKAUSKAS Švėkšna

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis MOTIEJAITIS Plungė

aukštyn

Kun. Mindaugas NAUSĖDA Kalnalis

Kun. Vytautas NORBUTAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Gediminas NORVILAS Lenkimai

aukštyn

Kun., eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS Viešvilė

Kun. Virginijus PALIONIS Luokė

Kun., relig. m. mgr. Justinas PALUBINSKAS Skuodas

Kan. Jonas PAULAUSKAS Gargždai

Kun., relig. m. mgr. Edgaras PETKEVIČIUS Kvėdarna

G. kan. Vytautas PETRAUSKAS Pagramantis

Kan. Jonas PETRAUSKIS Varniai

Kun., relig. m. mgr. Karolis PETRAVIČIUS Vydmantai

Kun., relig. m. mgr. Narsutis PETRIKAS Kaltinėnai

Kun. Virgilijus POCIUS Laukuva

Kun., relig. m. mgr., filosof. lic. Virgilijus POŠKUS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija
Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas

Kun. Darius POVILAITIS Tryškiai

Kun., relig. m. mgr. Aivaras PUDŽIUVELIS Tverai

Kun. Klemensas PUIDOKAS Rietavas

Kun. Antanas PUTRAMENTAS Švėkšna

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Modestas RAMANAUSKAS Seda

Mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kun. Valerijonas RIMA Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Robert ROMANOWSKI Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kan., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija

Kun. Antanas SAUNORIUS Kvėdarna

Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS Šilutė

Kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS Tirkšliai

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS Palanga

Kun. Saulius STYRA Batakiai

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas STONYS Gargždai

G. kan. Antanas STRIUKIS Palanga

Prel. kan. Petras Vincentas STUKAS Švėkšna

Kan. Donatas STULPINAS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

aukštyn

Kun., relig. m. mgr. Tadas ŠEPUTIS Tauragė

Kun. Vytautas ŠIAUDVYTIS Upyna, Šilalės r.

Kun. Vidmantas ŠIDLAUSKAS Vainutas

Kun. Antanas ŠIMKUS Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Vyskupo vikaras Telšių vyskupijoje esančių ligonių sielovados reikalams

Kun., relig. m. mgr. Mindaugas ŠLAUSTAS Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Kun., relig. m. mgr. Stasys ŠLEPAVIČIUS Endriejavas

aukštyn

G. kan. Bernardas TALAIŠIS Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapija

Kun., relig. m. mgr. Kęstutis TIMOFEJEVAS Palanga

Kun. Stasys TOLEIKIS Viekšniai

aukštyn

G. kan. Juozas VAIČIUS Plateliai

Kun. Kęstutis VAINORIUS Gargždai

Kun. Alvydas VAITKEVIČIUS Plungė

Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Andrius VAITKEVIČIUS Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės parapija
Vyskupijos šeimos centro vicedirektorius; Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius

Kun. Sigitas VALAUSKIS Naujoji Akmenė

Kun., relig. m. mgr. Darius VAZINSKAS Gargždai

Kun., teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS Tauragė

Šv. Ignaco kolegijos kapelionas

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Vaidotas VITĖ Ylakiai

aukštyn

Kun. Kęstutis ZYBARTAS Janapolė

Kan. Egidijus ZULCAS Mosėdis

aukštyn

Kun. Kazys ŽĄSYTIS Pajūralis

Kun., relig. m. mgr. Dainoras ŽIDACKAS Židikai

Kun. Ferdinandas ŽILYS Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapija

Kun. Sigitas ŽILYS Palanga

Kun., relig. m. mgr. Aloyzas ŽYGAITIS Vilkyčiai

Kun., relig. m. mgr., teol. lic. Tomas ŽLIBINAS Alsėdžiai

Kun., relig. m. mgr. Donatas ŽUKAUSKAS Tauragė

Kun. Romualdas ŽULPA Viekšniai

Kun., relig. m. mgr. Kazys ŽUTAUTAS Pagėgiai

aukštyn

Parapijoms nepriskirti kunigai, dirbantys vyskupijos institucijose

 • Kan. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS Telšių vyskupijos kurija
  1974 01 11 ▪ 1998 01 25 ▪ 2019 07 11
  Telšių vyskupo generalvikaras, Kauno metropolijos propedeutinio kurso vadovas, atsakingas už pašaukimų sielovadą Telšių vyskupijoje
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
 • Kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS Telšių vyskupijos kurija
  1983 11 20 ▪ 2011 06 01 ▪ 2016 05 27
  Telšių vyskupijos kurijos kancleris
  Katedros a. 5, 87131 Telšiai
  El. p.
 • Kun., relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius STUMBRA Seminarija
  1978 05 17 ▪ 2003 05 18 ▪ 2018 07 11
  Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius
  Katedros a. 6, 87131 Telšiai
  Mob. +370 687 25915, el. p.
aukštyn

Kunigai už vyskupijos ribų

 • Prel., teol. dr. Visvaldas KULBOKAS Vatikanas
  1974 05 14 ▪ 1998 07 19 ▪ 2012
  Dirba Vatikano valstybės sekretoriate
  Tel. (+39) 333 2816581
  El. p.
 • Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS Kaunas
  1980 04 23 ▪ 2007 06 03 ▪ 2018 07 11
  Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius
  Mob. +370 618 60940, el. p.
 • Kun. Petras TVERIJONAS Londonas
  1969 08 23 ▪ 1995 05 28 ▪ 1999 06 19
  Dirba Anglijoje, Londone
  21 The Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT, England
  Tel. (+44) 2077 398735
  El. p.
 • Kun. Ramūnas GERDAUSKAS Londonas
  1971 06 11 ▪ 1996 05 26 ▪ 2015 02 23
  Dirba Anglijoje, Londone
  21 The Oval, Hackney Rd., London, E2 9DT, England
  Mob. + 370 698 45374
 • Kun. Egidijus ARNAŠIUS Dublinas
  1968 04 12 ▪ 1996 05 26 ▪ 2004 11 17
  Dirba Airijoje, Dubline
  El. p.
 • G. kan. Anupras GAURONSKAS Tilžė
  1938 07 01 ▪ 1972 04 16
  Dirba Tilžėje (Rusija)
 • Prel., bažn. t. lic. Algimantas BARTKUS
  1940 11 10 ▪ 1965 07 11
  El. p.
 • Apašt. prot., teol. dr. Stasys ŽILYS Roma
  1924 09 24 ▪ 1948 12 18
  Via Casalmonferrato 20, 00182 Roma
  Tel. (39 06) 7025 724
 • G. kan. Petras LINKEVIČIUS Kaišiadorių vyskupija
  1958 04 16 ▪ 1984 05 27 ▪ 2007 06 04
  Darsūniškis, 56303 Kaišiadorių r.
  Tel. (346) 46 334
 • Kun. dr. Feliksas JUCEVIČIUS JAV
  1926 03 04 ▪ 1984 03 03
  Fraternité Sacerdotale
  5000 Av. Claremont Ave., Westmount, QC H3Y 2N5
  Tel. (+1) 514 483 2030
 • Kun. rez. Aloyzas VOLSKIS Vilniaus arkivyskupija
  1956 10 12 ▪ 1985 04 14 ▪ 2015 06 10
  Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
  Arklių g. 20-13, 01305 Vilnius
  Mob. +370 625 77264
 • Kun., relig. m. mgr. Juozas DEVEIKIS Australija
  1979 05 02 ▪ 2005 09 24 ▪ 2012 06 06
  Dirba Australijoje
  Tel. (+61) 404544745
  El. p.
 • Kun. Mindaugas ALEKNA Kauno arkivyskupija
  1976 10 18 ▪ 2002 11 24 ▪ 2010 04 20
  Dirba Kauno arkivyskupijoje
  Mob. +370 612 44570
  El. p.
aukštyn

Užsienyje studijuojantys kunigai

 • Kun. Donatas LITVINAS Roma
  1989 07 22 ▪ 2017 01 08 ▪ 2017 01 10
  Studijuoja Romoje (Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete)
  El. p.
 • Kun. Audrius UNDRAITIS Roma
  1986 12 29 ▪ 2014 06 01 ▪ 2019 07 11
  Studijuoja Romoje (Popiežiškajame Saleziečių universitete)
  Mob. +370 663 63626, el. p.

aukštyn

Neinantys kunigiškų pareigų

aukštyn

Broliai pranciškonai OFM/OFM Conv.

Diak. Bernardas BELICKAS Kretinga
br. Carlo BERTAGNIN Kretinga

kun. Antanas Kęstutis BLUŽAS OFM Pakutuvėnai
kun. Arūnas BRAZAUSKAS OFM Kretinga
kun. Sigitas JURČYS OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis ir Šv. Pranciškaus onkologinio centro projekto vadovas
br. Matas JUREVIČIUS Pakutuvėnai
kun. Astijus KUNGYS Kretinga
kun. teol. mgr. Tomaš LEVICKI OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Gediminas NUMGAUDIS OFM Kretinga
kun. Adolfas PUDŽEMYS OFM Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija
kun. Jaroslaw REKWARDT OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
kun. Leopoldas Helmutas SCHEIFELE OFM Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. teol. mgr. Stanislav ŠVAIKOVSKIJ OFM Conv. Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija
Kun. Rolandas TAUČIUS Kretinga
kun. Alvydas VIRBALIS OFM Pakutuvėnai
br. Adomas VYŠNIAUSKAS Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje
kun. Tomas ŽYMANTAS OFM Kretinga
kun. Juozapas Marija ŽUKAUSKAS Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia Klaipėdoje

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: