į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
Tel. (445) 76 373, mob. +370 686 30227
El. p.
www.kretingospranciskonai.lt

Dvasininkai

Klebonas Kun. br., teol. dr. Paulius Saulius BYTAUTAS OFM
1957 11 20 ▪ 1986 06 01 ▪ 2020 08 26
Mob. +370 682 60227
El. p.

Vikaras Andrius DOBROVOLSKAS OFM
1971 11 23 ▪ 2001 01 13 ▪ 2020 08 26
Mob. +370 698 44769
El. p.

Vikaras Rolandas TAUČIUS OFM
1980 03 31 ▪ 2015 10 03 ▪ 2020 01 18
Mob. +370 682 40025

Vikaras Paulius VAINEIKIS OFM
1968 01 31 ▪ 1990 07 10 ▪ 2020 11 17
Mob. +370 682 67299
El. p.

Kun. Gediminas NUMGAUDIS
1964 03 17 ▪ 1994 05 29 ▪ 2019 01 22
Mob. +370 698 35096
El. p.

Diakonas Bernardas BELICKAS OFM
1968 09 22 ▪ 2001 01 13 ▪ 2010 01 28

Jų adresas: Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga

Kun. Alvydas VIRBALIS OFM
1981 04 22 ▪ 2009 09 19 ▪ 2020 08 26
Mob. +370 616 81175

Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos koplyčią ir vienuolijos namus aptarnauja kunigai pranciškonai.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10.30 val. (jaunimo), 12.30 val.
  Šiokiadieniais: 8, 18 val.
  Šeštadieniais: 8, 18 val.
  Šv. Klaros seserų vinuolyno koplyčioje sekmadieniais 9 val., šiokadieniais 7 val.
  Motinos Teresės Dievo Meilės misionierių koplyčioje šeštadieniais 16 val.
 • Išpažinčių klausoma šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną penktadienį po rytinių Šv. Mišių iki šeštadienio ryto 8 val. šv. Mišių Kankinių koplyčioje
 • Valandų liturgija kiekvieną dieną 17.30 val. Kankinių koplyčioje
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.15 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami pirmadieniais - trečiadieniais 17.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. 17.30 val. prieš šv. Mišias.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami nereguliariai
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos; 8 val. šv. Mišios.

Atlaidai ir šventės

Viespaties Apreiškimo Švč. M. Marijai atlaidai – kovo 25 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d.
Švč. M. Marijos Angelų karalienės (Porciunkulės) atlaidai – rugpjūčio 2 d.
Šv. Pranciškaus (tranzitas spalio 3 d.), iškilmė – spalio 4 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos chorai, parapijos šeimų tarnyba (šeimų maldos grupė, sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai, šeimų rekolekcijos ir įvairūs kursai), JAUPRA, JES, Pasauliečiai pranciškonai, Motinos maldoje, Marijos Legionas, Vyrų maldos grupė; Tikėjimas ir Šviesa, „Per dykumą“ (patyrusiems skyrybas), „Atgaivink“ maldos grupė, Gyvojo Rožinio, Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Adresas Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
Juridinio asmens kodas 190769729
Bankas DnB bankas, Kretingos skyrius
A. s. LT90 4010 0418 0002 2330

Apie bažnyčią ir parapiją

XVII amžiuje prasideda Kretingos katalikų parapijos istorija, kuri tampriai susijusi su bernardinų bažnyčia.

Bažnyčios statyba prasidėjo 1610 metais. Pagal jos įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus pateiktus brėžinius mūrijimo darbus atliko Krokuvos mūrininkas Kasparas Arkonas. Pabaigus 1617 metais statybos darbus, pradėta tvarkyti interjer. 1619 metų liepos 7 dieną Žemaičių vyskupas Stanislovas II Kiška konsekravo ją Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Pranciškaus titulu.

Naujai pastatyta vienuolyno bažnyčia buvo gotikinė, vienos navos, bebokštė, su apside, rytiniu šonu prigludusi prie vienuolyno galerijos. Jos frontoną puošė didžiulė gotikinė arka, o sienas rėmė kontraforsai.

Bažnyčios interjerą XVII amžiaus pirmoje pusėje papuošė profesionalių meistrų rankų darbo unikalūs medžio plastikos kūriniai: dekoruotos pagrindinės ir zakristijos durys su fundatorių herbais ir portretiniais atvaizdais, sakykla su sidabrinėmis Kristaus ir 10 apaštalų skulptūromis, vienuolių choro stalės (suolai) su 34 pranciškonų kankinių portretais, altoriai su šventųjų paveikslais ir skulptūromis, vargonų parapetas.

Bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyno bažnyčią lankė gausūs maldininkų būriai. Ją globojo Kretingos dvarininkai, aplinkinių dvarelių ir bajorkaimių savininkai, o 1649 metais Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius iš Romos parvežė Kretingos bažnyčiai perduotas Šv. Agnietės, Šv. popiežiaus Felikso, šventųjų kankinių Viktorino, Justino ir Restituto relikvijas.

Tradiciškai parapijai priklausė Kretingos valsčiaus kaimai su Kretingos dvaru ir miestu. XVIII amžiaus pabaigoje prie jos buvo prijungta Kartenos dvarininko Jokūbo Nagurskio 1778 metais įkurta Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios filija su Būdviečių, Jokūbavo, Petrikaičių kaimais ir Jokūbavo miesteliu.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: