į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
Tel. (445) 76 373, mob. +370 686 30227
El. p.
www.kretingospranciskonai.lt

Dvasininkai

Klebonas vicedek. Antanas Kęstutis BLUŽAS OFM
1981 08 31 ▪ 2009 09 19 ▪ 2013 01 21
Mob. +370 698 05526

Vikaras Tomas ŽYMANTAS OFM
1977 11 27 ▪ 2007 04 14 ▪ 2016 01 28
Mob. +370 687 33647
Všį „Pranciškonų gimnazija“ kapelionas

Vikaras Arūnas BRAZAUSKAS OFM
1966 01 02 ▪ 2004 12 11 ▪ 2012 04 26
mob. +370 686 52082
El. p.

Vikaras Antanas GRABNICKAS OFM
1957 05 29 ▪ 1985 04 14 ▪ 2010 01 28
Aptarnauja Tūbausius

Vikaras Jurdanas STATKUS OFM
1970 08 16 ▪ 2001 06 29 ▪ 2013 09 26

Rezidentas Ramūnas MIZGIRIS OFM
1970 06 11 ▪ 2001 06 29 ▪ 2016 01 28
mob. +370 618 54604
El. p.

Diakonas Bernardas BELICKAS OFM
1968 09 22 ▪ 2001 01 13 ▪ 2010 01 28

Jų adresas: Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga

Rezidentas Jonas KUSAS
1952 02 03 ▪ 1987 05 31 ▪ 2014 10 27
J. Pabrėžos g. 22, 97111 Kretinga, mob. +370 636 88864
Aptarnauja Kretingalę

Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos koplyčią aptarnauja vienuolijos namų kapelionas g. kan. Bronislovas LATAKAS (Šventoji) ir kunigai pranciškonai.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10.30 val. (jaunimo), 12.30, 18 val. (šeimų)
  Šiokiadieniais: 7, 18 val.
  Šeštadieniais: 8, 18 val.
  Šv. Klaros seserų vinuolyno koplyčioje sekmadieniais 9 val., šiokadieniais 7 val.
  Motinos Teresės Dievo Meilės misionierių koplyčioje šeštadieniais 16 val.
 • Išpažinčių klausoma šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną ketvirtadienį po rytinių Šv. Mišių iki vakaro šv. Mišių Kankinių koplyčioje
 • Valandų liturgija kiekvieną dieną 17.30 val. Kankinių koplyčioje
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.15 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami pirmadieniais - trečiadieniais 17.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, šiokiadieniais po 18 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. 17. val. dvi dalys ir viena dalis po 18 val. šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami nereguliariai
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 7.30 val. giedamos Švč. M. Marijos valandos; 8 val. šv. Mišios.

Atlaidai ir šventės

Viespaties Apreiškimo Švč. M. Marijai atlaidai – kovo 25 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d.
Švč. M. Marijos Angelų karalienės (Porciunkulės) atlaidai – rugpjūčio 2 d.
Šv. Pranciškaus (tranzitas spalio 3 d.), iškilmė – spalio 4 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos chorai, parapijos šeimų tarnyba (šeimų maldos grupė, sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai, šeimų rekolekcijos ir įvairūs kursai), JAUPRA, JES, Pasauliečiai pranciškonai, Motinos maldoje, Marijos Legionas, Vyrų maldos grupė; Tikėjimas ir Šviesa, „Per dykumą“ (patyrusiems skyrybas), „Atgaivink“ maldos grupė, Gyvojo Rožinio, Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Adresas Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
Juridinio asmens kodas 190769729
Bankas DnB bankas, Kretingos skyrius
A. s. LT90 4010 0418 0002 2330

Apie bažnyčią ir parapiją

XVII amžiuje prasideda Kretingos katalikų parapijos istorija, kuri tampriai susijusi su bernardinų bažnyčia.

Bažnyčios statyba prasidėjo 1610 metais. Pagal jos įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus pateiktus brėžinius mūrijimo darbus atliko Krokuvos mūrininkas Kasparas Arkonas. Pabaigus 1617 metais statybos darbus, pradėta tvarkyti interjer. 1619 metų liepos 7 dieną Žemaičių vyskupas Stanislovas II Kiška konsekravo ją Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Pranciškaus titulu.

Naujai pastatyta vienuolyno bažnyčia buvo gotikinė, vienos navos, bebokštė, su apside, rytiniu šonu prigludusi prie vienuolyno galerijos. Jos frontoną puošė didžiulė gotikinė arka, o sienas rėmė kontraforsai.

Bažnyčios interjerą XVII amžiaus pirmoje pusėje papuošė profesionalių meistrų rankų darbo unikalūs medžio plastikos kūriniai: dekoruotos pagrindinės ir zakristijos durys su fundatorių herbais ir portretiniais atvaizdais, sakykla su sidabrinėmis Kristaus ir 10 apaštalų skulptūromis, vienuolių choro stalės (suolai) su 34 pranciškonų kankinių portretais, altoriai su šventųjų paveikslais ir skulptūromis, vargonų parapetas.

Bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyno bažnyčią lankė gausūs maldininkų būriai. Ją globojo Kretingos dvarininkai, aplinkinių dvarelių ir bajorkaimių savininkai, o 1649 metais Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius iš Romos parvežė Kretingos bažnyčiai perduotas Šv. Agnietės, Šv. popiežiaus Felikso, šventųjų kankinių Viktorino, Justino ir Restituto relikvijas.

Tradiciškai parapijai priklausė Kretingos valsčiaus kaimai su Kretingos dvaru ir miestu. XVIII amžiaus pabaigoje prie jos buvo prijungta Kartenos dvarininko Jokūbo Nagurskio 1778 metais įkurta Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčios filija su Būdviečių, Jokūbavo, Petrikaičių kaimais ir Jokūbavo miesteliu.

aukštyn