į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Tauragės Švč. Trejybės parapija

Stoties g. 2, 72260 Tauragė
mob. +370 (600) 76 387
El. p.
www.taurageskatalikai.lt

Dvasininkai

Klebonas dek., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS
1979 03 07 ▪ 2004 03 25 ▪ 2018 07 11
Gintaro g. 18, 72259 Tauragė
Šv. Ignaco kolegijos kapelionas
mob. +370 618 51000
El. p.

Vikaras Sigitas VALAUSKIS
1974 01 31 ▪ 2002 08 31 ▪ 2020 08 10
Mob. +370 616 01287, el. p.

Vikaras Rokas MAZILIAUSKIS
1995 03 28 ▪ 2022 06 01 ▪ 2023 08 28
Mob. +370 630 81137, el. p.

Aptarnauja Dauglaukį ir Lauksargių Lurdo Marijos bei Pajūrėlio koplyčias.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8.30 val., 10 val. (jaunimo), 12 val., 18 val.
  Šiokiadieniais: 8, 18 val.
  Šeštadieniais: 9, 18 val.
  Lauksargių koplyčioje pagal poreikį, susitarus su senelių namų administracija
  Pajūrio kapų koplyčioje Motinos dieną, Tėvo dieną, Vėlinių dieną 14 val.
 • Išpažinčių klausoma 40 min. prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį 11–12 val., kiekvieną penktadienį ir pirmąjį mėnesio šeštadienį 17–18 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 13 val., kitomis dienomis 18.45 val
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 13 val., kitomis dienomis 18.45 val
 • Rožinis kiekvieną sekmadienį 11 val.; spalio mėnesį po 18 val. šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios trečiadieniais ir penktadieniais 15 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8.30 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės atlaidai – pirmąjį sekmadienį po Sekminių
Šv. Baltramiejaus atlaidai – paskutinį rugpjūčio sekmadienį

Pajūrio kapų koplyčioje Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) atlaidai – liepos 16 d. (keliami į artimaiusią sekmadienį) 14 val.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui ir sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės; ateitininkai; Šv. Rašto grupė; Maldos už vaikus grupė; Dienos vaikų grupė; Marijos legionas, Moterys katalikės, Veiklių žmonių grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Tauragės Švč. Trejybės parapija
Adresas Stoties g. 2, Tauragė
Juridinio asmens kodas 191285033
Bankas LUMINOR
A. s. LT51 4010 0416 0001 1457

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji bažnyčia Tauragėje pastatyta 1507 m. Prie jos įkurta mokykla (pirmoji Žemaitijoje). K. Šemeta apie 1566–1569 m. nusavino Tauragės bažnyčios turtus. XVI a. pabaigoje katalikų bažnyčia nuolatinio kunigo neturėjo. Po 1633 m. vyskupas Jurgis Tiškevičius paskyrė kunigą. 1636 ir 1688 m. Tauragės bažnyčia neminima.

1702 m. pastatyta nauja – medinė bažnyčia. Po 1863 m. sukilimo Tauragės vikaras Jonas Jacevičius ištremtas į Sibirą. 1865–1869 m. ne kartą prašyta valdžios leidimo statyti naują mūrinę bažnyčią. Leista remontuoti tik senąją. 1899 m. medinė bažnyčia nugriauta. Pastatyta nauja mūrinė, 1904 m. rugpjūčio 5 d. pašventinta. Statyba rūpinosi klebonas Fabijonas Kemėšis (1879–1954 m.), vėliau visuomenės veikėjas, ekonomistas, profesorius. Nuo 1906 m. jis Tauragėje organizuodavo viešus lietuvių vakarus su vaidinimais. 1915 m. bažnyčia apgriauta, po 1920 m. iš dalies atstatyta. 1928–1932 m. atstatyti bokštai (valstybė paskyrė 10 000 litų pašalpą). 1938 m.Tauragės parapijai priklausė 4141 katalikas. 1941 m. bažnyčia vėl apgriauta, iki karo pabaigos liko neatstatyta, tik 1955 m. klebono Jono Beinorio (1908–1985 m.) rūpesčiu ir parapijiečių talka ir lėšomis atstatyta.

Bažnyčia istoristinė, turi neoromaninio ir klasicistinio stiliaus bruožų, lotyniško kryžiaus plano, su penkiasiene apside ir vienu aštuoniasieniu bokštu. Joje įrengti 6 altoriai. Šventoriaus tvora ažūrinio mūro.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 



Sekite mus: