į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapija

Klaipėdos g. 108, Viešvilė, 74233 Jurbarko r.

Dvasininkai

Klebonas eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS
1973 01 14 ▪ 1997 01 19 ▪ 2016 07 05
Mob. +370 615 98891
El. p.

Aptarnauja Smalininkus ir Vilkyškius.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais (išskyrus ketvirtadienį): 17 val. (vasarą), 10 val. (žiemą)
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija gavėnios sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis, išskyrus ketvirtadienius, po 17 val. šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Kristaus Atsimainymo atlaidai – rugpjūčio 6 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui grupės; skautai.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Viešvilės k., Viešvilės sen., Jurbarko r.
Adresas Viešvilės k., Viešvilės sen., Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191283178
Bankas DNB
A. s. LT91 4010 0443 0007 1600

Apie bažnyčią ir parapiją

Viešvilėje nuo XVIII a. vidurio veikė privati katalikų bažnyčia. 1863 m. privačiame name įrengta visuomeninė katalikų bažnyčia. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokšteliu, 2 išsikišusiais prieangiais.

aukštyn