į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Smalininkų Šv. Juozapo parapija

Smalininkai, 74221 Jurbarko r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun., eduk. m. lic. Kęstutis PAJAUJIS (Viešvilė)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija gavėnios sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val.
 • Rožinis sekmadieniais 9.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo atlaidai – kovo 1 d. (keliami į sekmadienį)
Porciunkulės atlaidai – rugpjūčio 2 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui grupės; skautai; Motinos maldoje.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Smalininkų Šv. Juozapo parapija
Adresas Smalininkai, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191282642
Bankas DNB
A. s. LT90 4010 0443 0025 0874

Apie bažnyčią ir parapiją

Telšių vyskupijos pastangomis 1932 m. iš ūkininko S. Žilaičio nupirktas namas ir jame įrengta katalikų koplyčia. Tai buvęs mokyklos pastatas. Kunigo Juozapo Petkaus rūpesčiu 1934–1935 m. ji remontuota, paaukštinta, įrengta vieta chorui, įsigytas varpas, liturginių daiktų. 1935 m. liepos 28 d. bažnyčia pašventinta. Bažnyčia stačiakampio plano, su bokšteliu.

aukštyn