į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Žygaičiai, 73282 Tauragės r.

Dvasininkai

L.e.p. Adm. Donatas ŽUKAUSKAS
1980 06 02 ▪ 2006 05 21 ▪ 2018 05 14
Žygaičiai, 73282 Tauragės r.
Tel. (446) 44 874, mob. +370 672 07107
El. p.

Aptarnauja Sartininkus ir Ropkojus.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12.30 val.
  Pirmadieniais ir trečiadieniais 12 val.
  Penktadieniais 17 val.
  Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val., penktadieniais po šv. Mišių 17.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami pagal susitarimą
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val., kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val., kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Rožinis sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val., spalio mėn. sekmadieniais ir kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais per šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mato atlaidai – rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir vaikų rengimo Sutvirtinimo sakramentui grupės, vaikų dienos centras.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija
Adresas Tauragės r. sav. Žygaičių mstl.
Juridinio asmens kodas 191285371
Bankas DNB
Parapijos a. s. LT28 4010 0416 0004 1456
Žygaičių parapijos vaikų dienos centro a. s. LT23 4010 0510 0392 4117

Apie bažnyčią ir parapiją

Manoma, kad Žygaičiuose 1608 m. pastatyta koplyčia, 1785 m. – bažnyčia. XIX a. vid. ji sudegė. Klebono Vincento Norvaišo rūpesčiu 1861 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1862 m. įkurta parapija. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. Klebono Motiejaus Petronio rūpesčiu 1908 m. apmūrytas šventorius, nišose įrengtos gipsinės Kryžiaus kelio stotys.

1868–1869 m. klebonas Vincentas Norvaišas redagavo ir rengė spaudai Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus rankraščius. 1871 m. ištremtas į Tomsko guberniją.

Bažnyčios bokšte du varpai – vienas lietas 1772 m., kitas 1875 m. Varšuvoje.

aukštyn