į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Naftininkų g. 13, 89239 Mažeikiai

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Gintaras LENGVINAS
1971 12 23 ▪ 1995 12 24 ▪ 2016 07 18
Mob. +370 687 19447
El. p.

Vikaras relig. m. mgr. Antanas MAČIUS
1966 09 17 ▪ 2002 09 21 ▪ 2019 07 11
Mob. +370 687 85990
El. p.

Vikaras Antanas PUTRAMENTAS
1958 05 09 ▪ 1988 05 29 ▪ 2023 06 26
Mob. +37064146762

Diakonas Arūnas RAUDONIUS
1964 12 15 ▪ 2023 06 01 ▪ 2023 06 26
Mob. +370 682 47533
El. p.

Jų adresas: Naftininkų g. 13, 89239 Mažeikiai

Aptarnauja Pikelius.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10.30 (jaunimo), 12.30 val.
  Šiokiadieniais: 17 ir 18 val.
  Šeštadieniais: rytais pagal susitarimą ir 17 val.
 • Išpažinčių klausoma 20 min. prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių iki 12.30 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 10 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12.10 val., šiokiadieniais po 17 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.10 val., šiokiadieniais po 17 val. šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 12.10 val., šiokiadieniais po 17 val. šv. Mišių 
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami lapkričio 2d. ir gavėnios penktadieniais 14 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 7.40 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai – spalio 4 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Mažeikių mikrorajonas (iki geležinkelio); kaimai: Troškučių, Kurmaičių, Naikių; sodų bendrijos: Šaltinėlis, Rasa, Raselė.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, jaunimo choras, Caritas, dekanato šeimos centras, Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentams rengimo grupės, ateitininkai, Motinos maldoje.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Adresas Naftininkų g. 13, Mažeikiai
Juridinio asmens kodas 300065809
Bankas Luminor
A. s. LT91 4010 0510 0372 2200

Apie bažnyčią ir parapiją

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia – nauja moderni trikampio formos su bokštu.

1992 m. susikūrė grupė, kurios tikslas buvo pastatyti mieste antrąją katalikų bažnyčią ir atkurti parapiją naujoje miesto dalyje. 1993 m. sausio 16 d. buvo sudaryta tarpžinybinė komisija naujų maldos namų vietai parinkti. 1994 m. birželį būsimosios bažnyčios vietoje pašventintas kryžius. 1996 m. gegužės 12 d. naujosios bažnyčios statybos teritorijoje, virš iškilusių būsimojo centrinio altoriaus pamatų, buvo laikomos pirmosios šv. Mišios, kurias laikė Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Tą pačią dieną buvo pašventintas ir šios bažnyčios kertinis akmuo.

2005-09-08 Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta palaimino keturis iš Vokietijos Ense-Bremeno parapijos atvežtus varpus, kurie vėliau buvo iškelti naujosios Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios bokšte. Pirmą kartą Mažeikiuose šie varpai nuskambėjo 2005 m. spalio 9-ąją – naujosios bažnyčios konsekracijos dieną. Šių varpų skyrimu Mažeikių miesto naujajai bažnyčiai rūpinosi Telšių vyskupijos garbės kanauninkas Vokietijoje Gerhardas Langė. Visi keturi varpai išlieti 1947 metais, o prieš atvežant į Lietuvą jie buvo restauruoti. Didžiausio varpo svoris apie tris tonas, mažiausiojo – apie toną. Iš pradžių jie kabojo Ense-Bremeno parapijos bažnyčioje ir pakeisti bronziniais. Ant mažiauosiojo varpo užrašytas pavadinimas „St. Josef vocor“ („Šv. Juozapas kviečia“) bei šūkis „Tuere vici familias“ („Stiprink šeimų vienybę“). Kito, kiek didesnio varpo pavadinimas – „Maria Vocor“ („Marija kviečia“) ir užrašas „Interpeelle pro page St. M.“, kviečianti užtarti jo parapiją. Ant trečiojo varpo užrašyta „Dive Lamberte voco. Populo Bremensi succurre“ („Šv. Lamberto užtarimu prašome palaikyti Bremeno miesto žmones“). Pats didžiausias varpas – „Salvator vocor“ („Išganytojas šauklys“), su užrašu „Voco vos ad sacra“ („Šaukiu jus į šventumą“). Visi varpai yra elektromechaniniai ir skambina pagal nustatytą programą. Bažnyčios bokšte varpų pakabinimo konstrukcijas sumontavo AB „Mažeikių nafta“ specialistai. Varpų kėlimo ir montavimo darbams vadovavo iš Vokietijos atvykęs varpų specialistas Hoigenas.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 



Sekite mus: