į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapija

M. Pečkauskaitės g. 31, Židikai, 89442 Mažeikių r.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Dainoras ŽIDACKAS
1976 11 24 ▪ 2001 08 05 ▪ 2018 07 11
M. Pečkauskaitės g. 31, Židikai, 89442 Mažeikių r.
Tel. (443) 43234, Mob. +370 672 58790
El. p.

Aptarnauja Ukrinus.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12.30 val.
  Šiokiadieniais 17.30 val.
  Šeštadieniais 12.30 val.
 • Išpažinčių klausoma: pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija nepastovu
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 12 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po sumos, šiokiadieniais 17 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po sumos, šiokiadieniais 17 val.
 • Rožinis spalio mėn. prieš sekmadienio šv. Mišias 
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 12 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikšytojo atlaidai – birželio 24 d.
Šv. Onos atlaidai – liepos 26 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Židikų mstl., kaimai: Skliaustės, Margininkų, Paviliotės, Viliotės, Liuliškių, Sugaudžių, Senmieščio, Dilbikių, Bučių, Dautarų, Kugių, Kukių, Asteikių, Obelikių.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, choras ir Caritas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Židikų Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas M. Pečkauskaitės g. 31, Židikai, LT- 89442, Mažeikių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191275078
Bankas SEB
A. s. LT53 7044 0600 0789 1646

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia yra klasicistinės struktūros ir romantizmo architektūrai būdingų bruožų (panaši į Žemalės bažnyčią), stačiakampio plano, bebokštė. Prie jos stovi medinė varpinė. Šventoriaus tvora akmenų mūro su arkiniais vartais, kuriems iš šonų įrengti dveji mažesni varteliai.

Bažnyčios interjero erdvė dviem poromis stulpų sudalyta į tris navas. Centrinė nava platesnė už šonines ir šiek tiek aukštesnė, pereinanti į stačiakampę presbiteriją. Žemų lubų zakristija įrengta už didžiojo altoriaus. Šiaurės vakarų kampe yra nedidelis priesienis su laiptais į vargonų chorą.

aukštyn