į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Žarėnų Šv. vyskupo Stanislovo parapija

Plungės g. 8, Žarėnai, 88378 Telšių r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas Vaidas BUIVYDAS
1970 07 11 ▪ 1994 08 07 ▪ 2018 07 11
Plungės g. 3, Žarėnai, 88378 Telšių r.
Mob. +370 651 15871; el. p.

Aptarnauja Lauko Sodą ir Šv. Brunono Kverfurtiečio koplyčią Ryškėnuose.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 12 val.
  Šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija mėnesio pirmąjį sekmadienį
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 16.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 12 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po 17 val. šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios sekmadieniais 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 13 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. vys k. Stanislovo atlaidai – balandžio 11 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Karmelio kalno (Škaplierinės) atlaidai – liepos 16 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, maldos grupelės, Gyvojo rožančiaus grupė, skautukai, ateitininkai, bočiai.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Žarėnų Šv. vysk. Stanislovo parapija
Adresas Telšių r. sav. Žarėnų mstl.
Juridinio asmens kodas 191287618
Bankas DNB
A. s. LT87 4010 0428 0004 1653

Apie bažnyčią ir parapiją

1911 m. klebono Juozapo Lomano rūpesčiu pastatyta nauja didelė, dvibokštė, medinė, miestelio panoramoje ryškiai dominuojanti bažnyčia. Ji lotyniško kryžiaus plano, trinavė, o grakščių proporcijų fasade iškilę aukšti tritarpsniai bokštai su lygiomis viršūnėmis ir aštuonkampėmis smailėmis.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: