į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Viešvėnų Švč. Trejybės parapija

Ramybės g. 2, Viešvėnai, 88405 Telšių r.

Dvasininkai

Klebonas Romualdas GEČAS
1962 11 06 ▪ 1990 05 27 ▪ 2022 06 23
Ramybės g. 4, Viešvėnai, 88405 Telšių r.
mob. +370 616 47533
El. p.

Aptarnauja Rainių Nukryžiuotojo Jėzaus, Vembūtų Šv. Kazimiero ir Stulpinų Šventosios Dvasios Atsiuntimo koplyčias.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 11.30 val.
  Pirmadieniais pagal susitarimą
  Kitais šiokiadieniais: 18 val. (vasarą), 9.30 val. (žiemą)
  Šeštadieniais pagal susitarimą
  Rainių koplyčioje sekmadieniais 9.30 val.
  Vembūtų koplyčioje sekmadieniais 14 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį 11 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 10.45 val. Rainių koplyčioje – 9.00 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val., kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių;
  Rainių koplyčioje sekmadieniais 9.00 val., ketvirtadieniais 19 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val., kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių;
  Rainių koplyčioje sekmadieniais 9.30 val.
 • Rožinis kiekvieną sekmadienį 11.00 val.; spalio mėn. sekmadieniais 11.00 val. ir 17.30 val. prieš 18 val. šv. Mišias;
  Rainių koplyčioje sekmadieniais 9.00 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais pagal susitarimą

Atlaidai ir šventės

Švč Trejybės atlaidai – sekmadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Vardo atlaidai – 2-ąjį rugsėjo mėn. sekmadienį
Šv. Stanislovo Kostkos atlaidai – lapkričio 15 d. (keliami į sekmadienį)

Rainių koplyčioje:
Rainių kankinių paminėjimas – birželio 23 d.,
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – keliami į trečią rugsėjo sekmadienį

Stulpinų koplyčioje Šv. Dvasios Atsiuntimo atlaidai – Sekminių dieną 15 val.

Vembūtų koplyčioje Šv. Kazimiero atlaidai – kovo 4 d.

Parapijos teritorija

Paežerės kaimas (Ramunės sodai šalia Telšių), Rainiai, Vembūtai, Viešvėnai (link Luokės iki Rūdupių k.)

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Šv. Rašto skaitymo grupelė; vaikų ir suaugusiųjų rengimo Pirmajai Komunija ir Sutvirtinimui grupė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Viešvėnų Švč. Trejybės parapija
Adresas Ramybės g. 2, Viešvėnų km., LT-88405, Viešvėnų sen., Telšių r.
Juridinio asmens kodas 191287575
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT55 7044 0600 0005 2361

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia pastatyta 1852 metais. Bažnyčia vienanavė, lotyniško kryžiaus plano, su trmis dviejų tarpsnių altoriais. Tai liaudiškų formų, medinis stačiakampio plano pastatas, turintis neogotokios bruožų, su fasade (1935 m.) įstatytu bokštu.

Nors parapijos teisių siekta nuo XIX a. vidurio, bet tik 1924 m. vyskupas Pranciškus Karevičius įsteigė parapiją. 1999 m. Šventoriuje perlaidoti kunigo Prano Gustaičio, sovietų žiauriai nukankinto 1946 m. Vilniaus saugumo kalėjime, palaikai. Jo atminimui pastatyta skulptoriaus Antano Kmieliausko sukurta „Pieta“. 2003 m., minint Viešvėnų 750-ąsias metines, šalia klebonijos pastatytas kryžius ir Švč. M. Marijos skulptūra, o 2008 m. – šalia bažnyčios Prisikėlusio Jėzaus skulptūrinė kompozicija.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: