į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Luokės Visų Šventųjų parapija

Telšių g. 5, Luokė, 88236 Telšių r.

Dvasininkai

Klebonas kun. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS
1982 05 12 ▪ 2007 06 03 ▪ 2022 06 23
Šatrijos g. 2, Luokė, 88236 Telšių r.
Tel. (444) 43 186, mob. +370 611 26296
el. p.

Aptarnauja Upyną ir Viekšnalius.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 13 val.
  Šiokiadieniais 18 val. arba sutartu laiku
  Šeštadieniais sutartu laiku
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais 11–12 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 16.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios ketvirtadieniais 12 val. bendruomenės namuose

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d. 12 val.
Kalvarijos atlaidai – pirmą liepos sekmadienį, 10 val. giedami Kalvarijos kalnai, 12 val. šv. Mišios
Visų Šventųjų atlaidai (tituliniai) – lapkričio 1 d., šv. Mišios 10 ir 13 val.

Parapijos teritorija

Luokės mstl., kaimai: Biržuvėnų, Rūdupių, Gaulėnų, Smilgių, Jonaičių, Dirvonienų, Petraičių, Mižikų, Maudžurų, Moluvėnų, Ušnos, Žilakių, Pašatrijos, Mataičių, Gudiškių, Rapalių, Jokšų, Mediškių, Jucių, Staniškių, Naujikų, Užmieščio.

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Luokės Visų Šventųjų parapija
Adresas Telšių r. sav. Luokės mstl.
Juridinio asmens kodas 191286288
Bankas SWEDBANK
A. s. LT21 7300 0101 5749 6153

Apie bažnyčią ir parapiją

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia stovi Luokės miestelio centre. Bažnyčia liaudies architektūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu.

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1416 m. (viena iš 8 bažnyčių, pastatytų per Žemaičių krikštą). 1421–1842 m. Luokė priklausė Žemaičių vyskupams. Bažnyčia atstatyta XVI a. antrojoje pusėje. Ji 1766 m. sudegė. Dabartinė bažnyčia 1774 m., vadovaujant vyskupui Jonui Lopacinskiui, buvo atstatyta.

1821 m. pakeisti visi bažnyčios sienojai. 1841 m. parapiją aptarnavo 4 kunigai. Jai priklausė 7 valakai žemės, 15 baudžiauninkų. 1863 m. birželio 12 d. kunigas Justinas Siesickis bažnyčioje lietuviškai perskaitė sukilėlių atsišaukimą ir už tai buvo ištremtas į Sibirą. 1888 m. pristatyta zakristija.

Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame palaidotas Luokės klebonas Leonas Šapoka (g. 1909 m.), 1980 m. spalio 10-osios naktį nužudytas piktadarių.

Šaltinis: Wikipedija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: