į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapija

Kalno g. 6, Eigirdžių mstl., Degaičių sen.,
88126 Telšių r. sav.

Dvasininkai

Aptarnauja kan. teol. lic. Vygintas GUDELIŪNAS (Telšių Šv. Antano Paduviečio parapija)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 11.30 val.
  Šiokiadieniais nėra
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.15 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.15 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 11 val.
 

Atlaidai ir šventės

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija

Birikų k., Eigirdžių mstl., Gerulių k., Pielių k.

 
Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas, ministrantai, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

 

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapija
Adresas Kalno g. 8, Eigirdžių mstl., Degaičių sen., 88126 Telšių r. sav.
Juridinio asmens kodas 191285414
Bankas AB Šiaulių bankas
A. s. LT53 7189 9000 1070 0264

Apie bažnyčią ir parapiją

1795 m. Eigirdžių filialisto kunigo Antano Grabausko rūpesčiu pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1911 m. įkurta parapija. Bažnyčia stačiakampio plano, su 2 šoninėmis zakristijomis, bokšteliu. Joje įrengti 5 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame yra medinė varpinė, kapinės.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: