į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Viešvėnų Švč. Trejybės parapija

Ramybės g. 2, Viešvėnai, 88068 Telšių r.

Dvasininkai

Administratorius relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS
1980 08 10 ▪ 2005 07 30 ▪ 2013 07 03
Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius
Ramybės g. 4, Viešvėnai, 88068 Telšių r.
Mob. +370 616 11872
El. p.

Aptarnauja Rainių Nukryžiuotojo Jėzaus, Vembūtų Šv. Kazimiero ir Stulpinų Šventosios Dvasios Atsiuntimo koplyčias.

aukštyn