į pirmą puslapį
  Telšių dekanatas

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija (buvusi katedra)

M. Valančiaus g. 4, Varniai, 88319 Telšių r.
El. p.
www.varniuparapija.lt

Dvasininkai

Klebonas vicedek. kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS
1980 07 21 ▪ 2005 08 06 ▪ 2015 05 25
Mob. +370 687 87987

Rezidentas kan. Jonas Petrauskis
1937 05 01 ▪ 1966 04 06 ▪ 2015 05 25
M. Valančiaus g. 19/13, Varniai, 88319 Telšių r.
Mob. +370 626 05748

Aptarnauja Šv. Aleksandro bažnyčią (Varniai) ir Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčią slaugos ligoninėje.

aukštyn