į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Žygaičiai, 73282 Tauragės r.

Dvasininkai

Klebonas Tomas DOMARKAS
1973 11 01 ▪ 1997 11 09 ▪ 2018 07 11
Žygaičiai, 73282 Tauragės r.
Mob. +370 625 81081
El. p.
Facebook: Žygaičių-Šv-apaštalų-Petro-ir-Pauliaus-bažnyčia

Aptarnauja Sartininkus ir Ropkojus.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais - 12.00 val.
  Pirmadieniais - 17.00 val.
  Antradieniais - 17.00 val.
  Trečiadieniais - 17.00 val.
  Ketvirtadieniais - 17.00 val.
  Penktadieniais - 17.00 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmąjį mėnesio sekmadienį po šv. Mišių
 • Gavėnios metu Kryžiaus kelio pamaldos ir „Graudūs verksmai“ giedami pagal susitarimą
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val., kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias 11.30 val., kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais ir kitomis dienomis po šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais per šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mato atlaidai – rugsėjo 21 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir vaikų rengimo Sutvirtinimo sakramentui grupės, vaikų dienos centras.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapija
Adresas Tauragės r. sav. Žygaičių mstl.
Juridinio asmens kodas 191285371
Bankas DNB
Parapijos a. s. LT28 4010 0416 0004 1456
Žygaičių parapijos vaikų dienos centro a. s. LT23 4010 0510 0392 4117

Apie bažnyčią ir parapiją

Manoma, kad Žygaičiuose 1608 m. pastatyta koplyčia, 1785 m. – bažnyčia. XIX a. vid. ji sudegė. Klebono Vincento Norvaišo rūpesčiu 1861 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1862 m. įkurta parapija. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. Klebono Motiejaus Petronio rūpesčiu 1908 m. apmūrytas šventorius, nišose įrengtos gipsinės Kryžiaus kelio stotys.

1868–1869 m. klebonas Vincentas Norvaišas redagavo ir rengė spaudai Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus rankraščius. 1871 m. ištremtas į Tomsko guberniją.

Bažnyčios bokšte du varpai – vienas lietas 1772 m., kitas 1875 m. Varšuvoje.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: