į pirmą puslapį
  Tauragės dekanatas
Adakavas  ▪  Batakiai  ▪  Dauglaukis  ▪  Gaurė  ▪  Lomiai  ▪  Nemakščiai  ▪  Pagramantis  ▪  Pašaltuonys  ▪  Sartininkai  ▪  Skaudvilė  ▪  Smalininkai  ▪  Tauragė  ▪  Vaitimėnai  ▪  Varlaukis  ▪  Viešvilė  ▪  Žygaičiai

Nemakščių Švč. Trejybės parapija

Laisvės g. 27A, Nemakščiai, 60383 Raseinių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Narsutis PETRIKAS (Kaltinėnai)

Aptarnauja Paežerio Švč. Trejybės koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais 17.30 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Trejybės atlaidai – sekmadienį po Sekminių

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia:

Ateitininkai.

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Nemakščių Švč. Trejybės parapija
Adresas Laisvės g. 27A, 60383 Raseinių r.
Juridinio asmens kodas 191284127
Bankas Swedbank
A. s. LT91 7300 0101 4951 4315

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1579 m. XVI a. pabaigoje buvo apleista, neturėjo kunigo. 1636 m. bažnyčia aprūpinta žeme ir kitais turtais. Ji sudegė, 1780 m. atstatyta, 1814 m. trenkus žaibui vėl sudegė, pastatyta laikina. 1820 m. įkurta parapinė mokykla. 1826 m. pastatyta mūrinė bažnyčia.

1881–1882 m. pastatyta nauja. XVIII a. pab. – 1932 m. Nemakščiuose veikė bažnytinis lėlių teatras. Kasmet šv. Velykų išvakarėse suaugusių žmonių dydžio medinėmis skulptūromis vaizduotas Kristaus kančios kelias.

1941 m. bažnyčia sudegė. 1942–2008 m. gretimame sklype stovėjo laikina medinė, veikusi iki 2002 m. 1992 m. pradėta statyti dabartinė bažnyčia. Ji konsekruota 2001 m. gruodžio 30 d.

Šventoriaus pietrytiniame kampe palaidotas prel. Petras Butkus (1914–1993), šios bažnyčios statybos rėmėjas.

Šaltinis: lt.wikipedia.org

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: