į pirmą puslapį
Malda  ▪  Faktai ir ženklai  ▪  Liudijimai  ▪  Publikacijos  ▪  Kronika

Faktai ir ženklai

Biografijos faktai

  • Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Šunskų parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje, gausioje valstiečių šeimoje.
  • Baigęs 6 gimnazijos klases Peterburgo Šv. Kotrynos gimnazijoje, 1903 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją.
  • Fribūre 1910 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu.
  • Vyskupu nominuotas ir paskirtas Telšių vyskupo pagalbininku 1940 m. vasario 3 d. , konsekruotas kovo 10 d. Telšių vyskupijos Katedroje.
  • Telšių vyskupu ordinaru paskirtas 1944 m. sausio 21 d., pareigas pradėjo eiti kovo 4 d.
  • Sovietinės valdžios suimtas du kartus: 1945 ir 1946 m.
  • 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuteistas mirties bausme ir lapkričio 18 d. sušaudytas Vilniuje, Saugumo kalėjime. Palaidotas Tuskulėnuose bendrame kape su kitais nužudytais kaliniais.
  • 1991 m. pradėta beatifikacijos byla.
  • 1999 m.Vyskupo palaikai surasti, indentifikuoti ir rugsėjo 27 d. perkelti į Telšių vyskupijos katedros kriptą.

Atminimo ženklai ir vietos

aukštyn