į pirmą puslapį
Malda  ▪  Faktai ir ženklai  ▪  Liudijimai  ▪  Publikacijos  ▪  Kronika

Malda, prašant vyskupą Vincentą Borisevičių pripažinti šventuoju


Dėkojame Tau, Dieve, dangiškasis Tėve, kad tikėjimo persekiojimo laikais stiprinai mūsų Vyskupą Vincentą, tardymų ir kankinimų metu suteikdama jam jėgų sekti Tavo dangiškąjį Sūnų kančioje ir mirtyje.

Nuolankiai maldaujame Tave, kad užtariant Kankinių Karalienei ir Bažnyčios Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai, mūsų kankinys Vyskupas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę.

To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Imprimatur + J. Boruta SJ
Vicarius episcopalis. Vilnius 1999 09 10

Patyrę malonių, užtariant vyskupui Vincentui Borisevičiui, malonėkite pranešti į Telšių vyskupijos kuriją >>

aukštyn