į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija

Atžalyno g. 4, Vydmantai, 97011 Kretingos r.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Karolis PETRAVIČIUS
1981 09 22 ▪ 2007 06 03 ▪ 2016 07 05
Mob. +370 630 58678
El. p.

Aptarnauja Rūdaičių Šv. Antano Paduviečio koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 11.30 val.
  Šiokiadieniais 10 val. (esant pastoraciniam būtinumui laikas keičiamas)
  Šeštadieniais 10 val. (esant pastoraciniam būtinumui laikas keičiamas)
  Rūdaičių koplyčioje sekmadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 9.30 val.
 • Gavėnios metu
  Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas penktadieniais 15 val.
  Kryžiaus kelio pamaldos trečiadieniais 15 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11 val. prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos po šv. Mišių
 • Rožinis po šv. Mišių

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d.

Parapijos teritorija

...

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui; Motinos maldoje, Marijos Legionas.

Kviečiame aplankyti parapijos koplyčią. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas Atžalyno g. 4, Vydmantų k., Kretingos r.
Juridinio asmens kodas 192089856
Bankas Luminor
A. s. LT94 4010 0423 0141 2736
Norintiems paremti naujos bažnyčios statybą:
Bankas Luminor
A. s. LT30 4010 0510 0372 3395

Vydmantų parapijos ir Dievo Gailestingumo bažnyčios statybos istorija

Vydmantai - didžiausias Kretingos rajono kaimas. Jo istorija siekia labai senus laikus. Virkštininkai, taip seniau vadinti Vydmantai, pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1253 metais. Tačiau Vydmantų kaimas pradeda plėstis tik XX amžiaus viduryje. Tam įtakos turi patogi Vydmantų geografinė padėtis - netoli jūra ir žymiausias šalies kurortas Palanga, graži gamta ir šalia esantys keliai. Vydmantai ypač išsiplečia ir suklesti nuo 1980 metų. Lietuvai esant tarybinės valdžios priespaudoje, Vydmantuose įkuriamas agroprekybinis ūkis. Jam reikia vis naujų specialistų, ir žmonės iš įvairių Lietuvos vietų keliasi dirbti bei gyventi arčiau jūros. Kaimas auga, jo gyventojų skaičius net emigracijos ir kaimų tuštėjimo metais ne mažėja, o didėja.

Auga pažangus kaimas, bet be Dievo. Nėra jokios patalpos susiburti tikintiesiems, aukoti šv. Mišias. Tačiau tuomet, kai Baltijos kelyje visam pasauliui rodėme savo laisvės siekį, žmonių iniciatyva gimė troškimas turėti Vydmantuose savus maldos namus - pasistatyti bažnyčią.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę tuo tikslu 1996 m. rugsėjo 15 d. įsikuria Vydmantų katalikų bendruomenė. 1997 metais Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventina kryžių būsimos bažnyčios vietoje. 1999.10.19 besikurianti parapija įtraukta į Lietuvos respublikos juridinių asmenų registrą. 2010.11.26 Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ savo dekretu suteikia Vydmantų parapijai Šv. Jono Krikštytojo titulą. 2011.03.14 Apaštalinė Penitenciarija suteikia Vydmantų parapijai papildomus atlaidus trečiąjį advento ir ketvirtąjį gavėnios sekmadienį. 2016.02.10 parapijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Ilgus metus tikintieji savo iniciatyva kuria Vydmantų parapiją. Iniciatyvinė grupė pagal panaudos sutartį iš Kretingos rajono savivaldybės gauna 1,6 ha sklypą bažnyčiai statyti kelio Kretinga - Palanga pusiaukelėje. 2016 m. liepos 5 d. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ paskiria kun. Karolį Petravičių pirmuoju Vydmantų parapijos klebonu.

2017 m. Telšių vyskupu ordinaru tampa Kęstutis Kėvalas. Ganytojui pristatomas architekto prof. Alvydo Šeiboko projektas, atliepiantis vietos tikinčiųjų bendruomenės poreikius. Ganytojo klausiama, ar jis palaiko naujos bažnyčios Vydmantuose mintį. Vyskupas Kęstutis Kėvalas, ištyręs situaciją bei pasitaręs su vyskupijos kunigų ir konsultorių tarybomis, pritaria bažnyčios statybos idėjai bei projektui. Taip, tarsi Šv. Jonui Krikštytojui nutiesus Viešpačiui kelią, svajonės virto tikrove. Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo žodiniu pritarimu patvirtinta, kad Vydmantuose bus statoma Dievo Gailestingumo bažnyčia. Naujasis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius įpareigoja Kleboną tęsti pradėtas statybas padedant vietos bendruomenės nariams bei geros valios žmonėms.

Kam reikia bažnyčios Vydmantams?

Tai kaimas, kuriame dėl patogios geografinės padėties gyventojų skaičius nuolat auga. Šiuo metu gyvena apie 3000 gyventojų. Iš viso parapijai priskiriama apie 5000 gyventojų. Veikia virš 300 mokinių turinti gimnazija, vaikų darželis. Kultūros namai ir viešoji biblioteka garsėja savo renginiais, mėgėjų meno kolektyvais ir gausiais lankytojais. 2018 metais įkuriama Vydmantų seniūnija. Ji savo globon perima laikinos koplyčios patalpas. Tikinčiųjų šiame pajūrio kaime tikrai daug. Parapijoje nėra bendruomeninei maldai tinkamų patalpų, klebonijos, parapijos namų. Parapija neturi jokios jai priklausančios nuosavybės. Meldžiamasi laikinoje seniūnijai priklausančioje koplyčioje (tai dalis buvusios pradinės mokyklos patalpų). O vieta, kur sekmadieniais susirenkama maldai, dažnai netalpina visų tikinčiųjų. Koplyčios lankytojų amžius labai įvairus, bet labiausiai ją lanko vyresnio amžiaus tikintieji bei jaunimas, kurie neturi galimybių nuvykti į gretimas parapijas.

Vydmantuose gyvena nuostabūs žmonės, kurių užsispyrimas, kantrumas ir tikėjimas daro didžiulį įspūdį. Senoji vydmantiškių karta, pradėjusi žygius dėl savo bažnyčios, dėl amžiaus ir ligų jau beturi mažai vilties išvysti savo svajonės išsipildymą, bet tiki, kad ateinanti karta galės melstis savuose maldos namuose. Ištisus tris dešimtmečius nepaliaujamai svajojama apie bažnyčią, kuri burtų ir vienytų visą bendruomenę!

Kas nuveikta?

2020 m. gegužės 8 d. pasirašyta sutartis su rangovu dėl bažnyčios ir klebonijos pamatų išliejimo. 2020 m. birželio 28 d. Gailestingumo valandą, iškilmėms vadovaujant Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui ir Telšių vyskupui Algirdui Jurevičiui, pašventinti Dievo Gailestingumo bažnyčios kertinis akmuo bei pamatai.

2022 metais kovo pabaigoje sumontuota metalinė bokšto konstrukcija. 2022 balandžio 22 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino 7 metrų ypatingo plieno pagrindinį bažnyčios Kryžių, kuris visų akivaizdoje buvo užkeltas ant bokšto. 2023 gegužės mėnesį sumontuota bažnyčios konstrukcinė metalo ir medžio dalis.

Ilga Vydmantų parapijos kūrimosi istorija įkvepia. Ilgus dešimtmečius vietos tikintieji laukė bažnyčios statybos pradžios. Pradėjus statyti bažnyčią visą pasaulį ištiko Covid‘o pandemija, vėliau karas Ukrainoje. Tie įvykiai labai paveikė ekonominę situaciją. Kainų šuoliai ne kartą vedė į neviltį. Bet Dievo pagalba ir gerų žmonių dėka nugalėjome iššūkius. Deja, jokių didelių rėmėjų nesulaukėme. Visos aukos surinktos geros valios žmonių dėka. Prie projekto dėl lėšų trūkumo finansiškai prisidėti negali ir Telšių Vyskupijos kurija. Tad rėmėjų aukos gyvybiškai svarbios ir labai reikalingos. Čia, Vydmantuose, kuriame dvasingumo centrą, kuris suburia ir sutelkia visą bendruomenę. Šiais neramiais laikais žmonėms kaip niekada reikalinga dvasinės ramybės, taikos ir savitarpio pagalbos vieta.

Vydmantų Dievo Gailestingumo bažnyčios statybai išleidome SUAUKOTŲ 349798 eurų ir 25 cnt.

Kas padaryta?

Parengtas naujas, vietos bendruomenei ir laikmečiui pritaikytas bažnyčios projektas (architektas prof. Alvydas Šeibokas). Sutvarkyti visi statyboms reikalingi dokumentai, leidimai, techniniai projektai, darbo projektai. Patiesti inžineriniai tinklai. Išlieti bažnyčios ir klebonijos pamatai. Į minėtus statomus pastatus atvesta elektra. Pastatytas metalinis bažnyčios bokštas su 7 metrų ypatingo plieno kryžiumi. Baigta konstruoti bažnyčios pastato konstrukcinė dalis. Iš viso sunaudota 25 tonos metalo, 2 tonos sertifikuotų varžtų. Sumontuotos visos medinės sijos kolonos (18vnt.) ir papildomos medinės pastato konstrukcijos detalės, kurių viena sveria 1 toną 200 kg, jos apkaustytos 100kg metaliniais sutvirtinimais.

Taip pat dera paminėti, kad mano, šios parapijos klebono, iniciatyva kuriamas ypatingas, vienintelis toks pasaulyje gintarinis altorius, tūkstančių žmonių iš viso pasaulio suneštas po gabalėlį. Šiuo metu žmonių dovanoto gintaro turime bemaž 700 kilogramų. Pastačius bažnyčios pastatą jis bus išlydytas ir iš jo pagamintas altoriaus stalas, liudijantis pasaulio žmonių vienybę dėl bendro tikslo.

Laukiantys darbai - grindų betonavimas, bažnyčios sienų statyba, langai, durys.

Sustoti dabar, kai tiek padaryta, įdėta tiek pastangų, - negalime! Viliamės ir tikime, kad Dievui laiminant įsibėgėjęs statybos procesas nesustos. Tikiu, kad kartu petys prie peties įveiksime sunkumus ir artimiausiais metais įžengsime į VYDMANTŲ DIEVO GAILESTINGUMO BAŽNYČIĄ.

Informacija parengė Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius

History of the construction of the Church of Divine Mercy in Vydmantai

Vydmantai is the largest village in Kretinga district. Its history dates back to very old times. Virkštininkai, so was formerly called Vydmantai, were first mentioned in written sources in 1253. However, the village of Vydmantai started to expand only in the middle of the 20th century. This was influenced by the convenient geographical location of Vydmantai - close to the sea and the country's most famous resort Palanga, beautiful nature and nearby roads. Vydmantai in particular has expanded and flourished since the 1980s. When Lithuania was under the oppression of the Soviet government, an agro-commercial farm was established in Vydmantai. It needed new specialists and people from different parts of Lithuania moved to work and live closer to the sea. The village is still growing; its population is not decreasing but increasing, even in the years of emigration and rural depopulation.

An advanced village was growing, but without God ... Believers had no room to gather for the Holy Mass celebration. However, when we showed the whole world our desire for freedom on the Baltic Way, the desire to have our own house of prayer in Vydmantai - to build a church - was born on the initiative of the people. After the restoration of independence of Lithuania, the Vydmantai Catholic community was established on September 15, 1996, for that purpose. In 1997, the Bishop of Telšiai Antanas Vaičius consecrated the cross on the site of the future church. On October 19, 1999, the newly formed parish was included in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania. On November 26, 2010, the Bishop of Telšiai Jonas Boruta SJ grants Vydmantai parish St. John the Baptist title. On March 14, 2011, The Apostolic Penitentiary grants additional indulgences to Vydmantai parish on the third Sunday of Advent and the fourth Sunday of Lent. On February 10, 2016, the parish was granted the status of beneficiary. For many years, believers have been creating Vydmantai parish on their own initiative. According to the loan agreement, the initiative group received a 1.6 ha plot from Kretinga district municipality for the construction of a church halfway between Kretinga and Palanga. On July 5, 2016, the Bishop of Telšiai Jonas Boruta SJ appointed a priest Karolis Petravičius as the first Rector of Vydmantai parish.

In 2017 Kęstutis Kėvalas became the Bishop ordinar of Telšiai. He was introduced to the project of the architect Alvydas Šeibokas: responding to the needs of the local community of believers. The bishop is asked if he supports the idea of a new church in Vydmantai. Bishop Kęstutis Kėvalas, having studied the situation and consulted with the councils of priests and consultants of the diocese, supported the idea of building the church and the project. Yes, as if St. John the Baptist paved the way for the Lord, dreams became a reality. With the approval of Bishop Kęstutis Kėvalas of Telšiai, it was confirmed that the Church of Divine Mercy would be built in Vydmantai. The new Bishop of Telšiai, Algirdas Jurevičius, obliges the Rector to continue the started construction with the help of local community members and people of good will.

Why do people of Vydmantai need a church?

Vydmantai is a village where the population is constantly growing due to its convenient geographical location. It currently has a population of about 3,000. In total, the parish has about 5,000 inhabitants. There is a gymnasium with more than 300 students and a kindergarten. The Cultural Centre and the Public Library are famous for their events, amateur art groups and a large number of visitors. In 2018, Vydmantai eldership was established. It took over the temporary chapel under its care. There are really many believers in this seaside village. The parish does not have premises suitable for communal prayer, a rectory, a parish house. The place where believers gather for prayer on Sundays often does not accommodate all worshippers. The age of the chapelgoers is very different, but it is mostly visited by older believers and young people who do not have the possibility to go to the nearby parishes. The parish does not own any property. Prayers are held in a temporary chapel belonging to the parish.

Vydmantai is home to wonderful people whose stubbornness, patience and faith make a huge impression. The old generation of Vydmantai, who have started marches for their church, have little hope of seeing their dream come true due to their age and illnesses, but they believe that the next generation will be able to pray in their own house of prayer. For three decades, there has been a constant dream of a church that would round up and unite the whole community!

What was done?

On May 8, 2020, a contract was signed with the contractor for pouring the foundations of the church and rectory. On June 28, 2020, at the hour of Mercy, there was a ceremony under the leadership of Kaunas Archbishop Metropolitan Kęstutis Kėvalas and Bishop of Telšiai Algirdas Jurevičius where the cornerstone and foundation of the Church of Divine Mercy were consecrated.

At the end of March 2020, the metal structure of the tower was assembled. On April 22, 2022 the Bishop of Telšiai, Algirdas Jurevičius, consecrated the 7-meter high, special steel main Cross of the church, which was placed on the tower in front of everyone. In May 2023, the structural metal and wood part of the church was built.

The long history of the creation of the Vydmantai parish is inspiring. For decades, local believers have been waiting for the construction of the church to begin. When the construction of the church started, the whole world was hit by the Covid pandemic, followed by the war in Ukraine. Those events greatly affected the economic situation. Price jumps have not once led to despair. However, with God's help and thanks to good people, we overcame all challenges. Unfortunately, we did not get any big sponsors. All the donations have been collected thanks to people of good will. The Curia of the Diocese of Telšiai cannot contribute financially to the project due to a lack of funds. Therefore, donations from sponsors are vital and very much needed. We are creating a center of spirituality that brings together and mobilizes the entire community. In these troubled times, more than ever, people need a place of spiritual calm, peace and mutual help.

We spent 349,798 euros and 25 cents of YOUR DONATIONS for the construction of the Church of Divine Mercy in Vydmantai.

What has been done?

A new church project adapted to the local community and the times has been prepared by architect Prof. Alvydas Šeibokas. All documents, permits, technical projects, work projects required for construction have been arranged. Engineering networks have been laid. The foundations of the church and rectory were poured. Electricity has been brought to the mentioned buildings under construction. A metal church tower with a 7-meter special steel cross has been erected. Construction of the structural part of the church building has been completed. A total of 25 tons of metal and 2 tons of certified screws were used. All 18 wooden beam columns and additional wooden building structure parts, each weighing 1 ton 200 kilograms and reinforced with 100 kg of metal reinforcements, have been built.

It is also worth mentioning that I have initiated the creation of a very special amber altar, the only one of its kind in the world, that has been brought in piece by piece by people. Currently, we have almost 700 kilograms of amber donated by thousands of people from all over the world. After the construction of the church, the collected amber will be melted down and the altar table will be made from it, testifying to the unity of the people of the world for a common goal.

Pending construction work.

Concreting the floor. Construction of the church walls. Windows. The door.

We cannot stop now! I believe that together, shoulder to shoulder, we will overcome difficulties and in the coming years we will enter the CHURCH OF DIVINE MERCY!!!

We hope and with God's blessing believe that the accelerated construction process will not stop.

Pastor of Vydmantai parish priest Karolis Petravičius

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: