į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Kalnalio Šv. Lauryno parapija

Kalnalis, 97310 Kretingos r.

Dvasininkai

Klebonas Mindaugas NAUSĖDA
1977 11 22 ▪ 2003 11 22 ▪ 2015 10 26
Mob. +370 687 81988, el. p.

Aptarnauja Kūlupėnus ir Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčią Nasrėnų senelių namuose.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Trečiadieniais ir penktadieniais 18val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
  Nasrėnų senelių namų koplyčioje pirmąjį mėnesio penktadienį 15 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį Šeštadienį 14 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Lauryno atlaidai – rugpjūčio 10 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Didieji ir Mažieji Žalimai, Klausgalvų Medsėdžiai, Klausgalvai, Kalnalis, Nasrėnai, Kulsodis, Šalynas, Stropeliai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Kalnalio Šv. Lauryno parapija
Adresas M. Valančiaus 12, Kalnalis, Imbarės sen. Kretingos r.
Juridinio asmens kodas 191275644
Bankas DNB
A. s. LT10 4010 0418 0001 2324

Apie bažnyčią ir parapiją

Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia stovi Kalnalio kaime, prie Kretingos–Salantų kelio. Šioje vietoje stovėjo Klausgalvių kaimo koplyčia, kuriai sunykus kunigaikščio A. Oginskio rūpesčiu 1777 m. pastatyta bažnyčia. Joje 1801 m. kovo 1 d. pakrikštytas būsimasis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. 1882 m. bažnyčia sudegė. Kunigo S. Jucevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu 1883 m. pastatyta dabartinė bažnyčia, o 1884 m. – varpinė. Iki 1926 m. Kalnalis buvo Salantų parapijos filija. 1926 m. įkurta parapija.

Bažnyčia medinė, kryžiaus formos, vienanavė, vienabokštė, su 4 bokšteliais. Varpinė piramidės pavidalo, keturkampė, trijų tarpsnių. Virš bažnyčios ir varpinės kyla ornamentuoti, ažūriniai kryžiai – XIX a. kryždirbystės paminklas. Šventoriaus tvora sumūryta iš akmenų.

Bažnyčia ir varpinė yra įtraukti į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.

Kalnalio apylinkes ir Salanto slėnį galima apžiūrėti iš netoli bažnyčios įrengtos apžvalgos aikštelės.

Taip pat kviečiame apsilankyti parapijos teritorijoje (šalia kelio Salantai – Kretinga, Nasrėnų kaime) esančiame vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje.

Daugiau informacijos muziejaus interneto puslapyje: www.nasrenai.lt

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: