į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija

Turgaus a. 3, Darbėnai, 97262 Kretingos r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas relig. m. mgr. Viktoras DIRVONSKIS
1983 07 18 ▪ 2009 03 18 ▪ 2017 10 10
Turgaus a. 3A, Darbėnai, 97262 Kretingos r.
Mob. +370 672 37045, el. p.

Aptarnauja Tūbausius šv. apaštalo Andriejaus parapiją ir Lazdininkų Prisikėlusio Kristaus koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 ir 13 val.
  Šiokiadieniais (nuo antradienio iki penktadienio): 18 val.
  Šeštadieniais 10 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių, penktadieniais prieš šv. Mišias 16.15 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos šeštadieniais ir sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos šeštadieniais ir sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami tai vienuose tai kituose namuose;
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į sekmadienį)
Šv. Mykolo arkangelo atlaidai – rugsėjo 29 d. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Akmenaliai, Auksūdis, Barkeliai, Darataičiai, Darbėnai, Daubėnai, Juzumai, Kadagynai, Kašučiai, Lazdininkai, Maloniškiai, Mažučiai, Nausėdai, Pasertupis, Prūdgalis, Šlaveitai, Šukė, Vaineikiai, Vaineikių-Medsėdžiai, Žiogeliai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų chorelis, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui grupės; adventiniai ir gavėniniai pašnekesiai–katechezės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Darbėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija
Adresas Turgaus a. 3A, Darbėnai, LT-97262 Kretingos r.
Juridinio asmens kodas 191275263
Bankas DnB, a. s. LT63 4010 0418 0079 1250
Bankas Swedbank, a. s. LT87 7300 0100 7592 9508

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia yra Darbėnų miestelyje, prie Darbos upės, 17 km į šiaurės rytus nuo Palangos. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.

Pirmąją Romos katalikų bažnyčią Darbėnuose pastatė Karolis Chodkevičius 1620 m. Vysk. M. Valančius „Žemaičių vyskupystėje“ mini, kad tai buvo Palangos filija ir prie jos gyvenantį kunigą išlaikę tikintieji. Karaliaus Jono Kazimiero pasiuntinys Jonas Malakauskis, atvykęs į Darbėnų valsčių ir išvydęs kunigo neturtą, pavedė jam daržus ir įsakė valsčiui, kai bus reikalas, sutaisyti bažnytėlę.

XVII a. kunigo bažnyčia neturėjo. 1737 m. karaliaus Augusto pasiuntinys Kazimieras Sologubas suteikęs parapijai žemės ir įsakęs, kad valsčiaus gyventojai piltų bažnyčiai pyliavą ir duotų rinkliavą. Po 1740 m. žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius (1740–1757 m.) atskyrė Darbėnus nuo Palangos, suteikė parapijos teises. Prie bažnyčios gyveno trys kunigai. 1782 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, kuri sudegė 1831 m. sukilėlių kovų metu. Pamaldos vyko Darbėnų dvaro klėtyje. 1838–1842 m. grafas Tiškevičius pagal Fridricho Gasbeno projektą pastatė naują mūrinę Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. Bažnyčia iš dalies perstatyta 1886 m.: pristatytas medinis bokštas, 1911 m. – perstatytas. 1935 m. bažnyčia sudegė bokšte kilus gaisrui. Pamaldos perkeltos į parapijos salę. Bažnyčia atstatyta 1936 m. Atstatymo projekto inžinierius S. Fedoravičius. Parapija priklausė Palangos dekanatui, 1938 m. turėjo 4470 parapijiečių.

Bažnyčia yra romantizmo laikotarpio architektūrai būdingų formų, stačiakampio plano, su vienu bokštu, presbiterijos gale yra mažytis bokštelis. Viduje dideli vargonai, 3 altoriai. Yra išlikęs XVIII a. nežinomo dvasininko portretas, 1759 m. žalvarinis relikvijorius. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šventoriuje, ant piramidinio pagrindo, stovi medinė trijų tarpsnių varpinė (XIX a.). Jos solidžios dvivėrės durys dengtos vienšlaičiu stogeliu. Šalia bažnyčios šventoriaus 1997 m. pastatyta skulptūra saleziečio vienuolio Perkumo Petro atminimui.

Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios statinių kompleksas 2005 m. pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: