į pirmą puslapį
  Palangos dekanatas
Baubliai  ▪  Budriai  ▪  Darbėnai  ▪  Grūšlaukė  ▪  Jokūbavas  ▪  Kalnalis  ▪  Kartena  ▪  Kretinga  ▪  Kretingalė  ▪  Kūlupėnai  ▪  Laukžemė  ▪  Mikoliškiai  ▪  Palanga  ▪  Salantai  ▪  Šventoji  ▪  Tūbausiai  ▪  Vydmantai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
Tel. (445) 76 373, mob. +370 686 30227
El. p.
www.kretingospranciskonai.lt

Dvasininkai

Klebonas vicedek. Antanas Kęstutis BLUŽAS OFM
1981 08 31 ▪ 2009 09 19 ▪ 2013 01 21
Mob. +370 698 05526

Vikaras Tomas ŽYMANTAS OFM
1977 11 27 ▪ 2007 04 14 ▪ 2016 01 28
Mob. +370 687 33647
Všį „Pranciškonų gimnazija“ kapelionas

Vikaras Arūnas BRAZAUSKAS OFM
1966 01 02 ▪ 2004 12 11 ▪ 2012 04 26
mob. +370 686 52082
El. p.

Vikaras Antanas GRABNICKAS OFM
1957 05 29 ▪ 1985 04 14 ▪ 2010 01 28
Aptarnauja Tūbausius

Vikaras Jurdanas STATKUS OFM
1970 08 16 ▪ 2001 06 29 ▪ 2013 09 26

Rezidentas Ramūnas MIZGIRIS OFM
1970 06 11 ▪ 2001 06 29 ▪ 2016 01 28
mob. +370 618 54604
El. p.

Diakonas Bernardas BELICKAS OFM
1968 09 20 ▪ 2001 01 13 ▪ 2010 01 28

Jų adresas: Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga

Rezidentas Jonas KUSAS
1952 02 03 ▪ 1987 05 31 ▪ 2014 10 27
J. Pabrėžos g. 22, 97111 Kretinga, mob. +370 636 88864
Aptarnauja Kretingalę

Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų kongregacijos koplyčią aptarnauja vienuolijos namų kapelionas g. kan. Bronislovas LATAKAS (Šventoji) ir kunigai pranciškonai.

aukštyn