į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija

Dionizo Poškos g. 53, Žemalės k., LT89416 Mažeikių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS (Tirkšliai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 11 val.
  Šiokiadieniais: pagal susitarimą
  Šeštadieniais: pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma: pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių.
 • Rožinis spalio mėn. prieš šv. Mišias
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 11 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Roko atlaidai – rugpjūčio 16 d. 12 val. (keliami į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Žemalės miestelis ir kaimai: Račių, Mantvydžių, Gudiškės, Mažaičių.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Žemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija
Adresas Dionizo Poškos g. 53, Žemalės k., 89416 Mažeikių r.
Juridinio asmens kodas 191274923
Bankas „Swedbank“ AB
A. s. LT41 7300 0101 3477 9848

Apie bažnyčią ir parapiją

Žemalės bažnyčia romantizmo architektūros paminklas. Šiandieninė bažnyčia nėra pirmoji šioje vietoje pastatyta bažnyčia. Pirmoji medinė bažnyčia buvo pastatyta 173 1m. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1826–1827 m.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: