į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapija

Bažnyčios g. 4, Viekšniai, 89488 Mažeikių r.

Dvasininkai

Klebonas Stasys TOLEIKIS
1973 08 09 ▪ 1997 08 17 ▪ 2018 07 11
Bažnyčios g. 21, Viekšniai, 89488 Mažeikių r.
Mob. +370 611 29322
El. p.

Aptarnauja Užlieknę.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 9 val. (jaunimo), 12 val.
  Pirmadieniais: nėra
  Šiokiadieniais: 19 val. (balandžio - rugsėjo mėn.), 18 val. (spalio - kovo mėn.)
  Šeštadieniais: 12 val. ir pagal sutarimą
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesio penktadieniais valandą prieš šv. Mišias.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais ir šeštadieniais 11.20 val., šiokiadieniais prieš šv. Mišias 17.20 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.45 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais ir šeštadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 18.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais ir šeštadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 18.30 val.
 • Rožinis pusvalandis prieš šv. Mišias.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami per gavėnią penktadieniais 9 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais prieš 9 val. šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai – birželio 24 d.
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

Viekšnių miestelis ir gyvenvietės bei kaimai: Palnosai, Krakiai, Gyvolių k., Svirkančių k., Žibikų k., Užventės k., Purvėnų k., Dargių k., Rekečių k.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, jaunimo ir suaugusiųjų parapijos chorai, Caritas, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui grupės, ateitininkai, Motinos maldoje grupė, Marijos legionas, valančiukai, Maltietiškas vaikų dienos centras.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapija
Adresas Bažnyčios g. 21, Viekšniai, Mažeikių r.
Juridinio asmens kodas 190769686
Bankas Swedbank
A. s. LT46 7300 0100 8317 3139

Apie bažnyčią ir parapiją

Iš kurios pusės į Viekšnius bežvelgtum, akys pirmiausia išvysta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią su dangų remiančiu bokštu. Pastatyta pagal produktyvaus ano meto architekto Kiršteino projektą, daugiau kaip pusantro šimto metų ji yra šio krašto žmonių ramybės ir dvasinės atgaivos šaltinis. Manoma, jog pirmoji bažnyčia Viekšniuose buvo pastatyta XVI amžiuje. Karalius Vladislovas Vaza 1636 m. jai padovanojo Milių kaimą. Karaliaus nurodymu Biržinėnų seniūnas Jonas Alfonsas Liackis 1634 m. Viekšniuose pastatydino naują medinę bažnyčią, jos būta netoli Ventos upės. Keletą kartų remontuota, ji nebetenkino plačios parapijos poreikių, tad 1843 metais buvo išrūpintas leidimas naujai bažnyčiai statyti, vieta jai parinkta už 120 metrų nuo senosios. Statybai buvo įrengta speciali plytinė. Statyba baigta 1853 metais, o dar po poros metų ją pašventino Žemaičių vyskupystės ganytojas ir tautos švietėjas M. Valančius.

Erdvus neogotikinis kryžiaus formos bažnyčios pastatas tarsi atkartoja Didelių Europos miestų katedrų planą ir iki šiol yra svarbiausias miesto panoramos akcentas. Spėjama, kad bokštas buvo pamūrytas vėliau. Jau po II pasaulinio karo atkurta bokšto smailė.

Bažnyčia pergyveno ir iškentė tuos pačius vargus bei nelaimes, kaip ir visas šis kraštas. 1915 m. pavasarį kaizerinės Vokietijos kariuomenė pasiekė Ventos pakrantes. Birželio 14 dieną kautynių metu vokiečių artilerijos sviediniui pataikius į bažnyčią, joje kilo gaisras, po kurio beliko tik mūrinės sienos. Gaisro pasekmes pavyko užgydyti tik 1921 metais. Iki tol Klebono V. Jarulaičio rūpesčiu 1915 m. pastatyta laikina bažnyčia.Deja. 1939 m. spalio 23 d. gaisras vėl kilo – šį kartą bokšte, nukrito varpai. Jos atstatymo darbus organizavo vietinis statybininkas Robertas Gutmonas, kuris yra pastatęs dvi bažnyčias Vainute ir Gardume.

Bažnyčia kryžminio plano, vienabokštė, įrengti 5 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Šaltinis: www.ventosparkas.lt

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: