į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija

P. Cvirkos g. 11, 89328 Tirkšliai, Mažeikių r.
El. p.

Dvasininkai

Klebonas kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS
1970 09 22 ▪ 1995 05 28 ▪ 2016 07 05
Kapų g. 13, Tirkšliai, 89327 Mažeikių r.
Tel. (443) 48 235, mob. +370 614 77353

Aptarnauja Žemalę, Šv. Onos koplyčią Geidžiuose ir Šv. Roko koplyčią Lėlaičiuose.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 9.30 val.
  Pirmadieniais: nėra
  Kitais šiokiadieniais: 18 val.
  Šeštadieniais: pagal susitarimą
  Kapų koplyčioje: lapkričio 1 d. 15 val., Motinos ir Tėvo dienos išvakarėse – šeštadieniais 18 val.
  Geidžių koplyčioje: gruodžio 24 d. 22 val., Did. Šeštadienį 22 val., Šv. Jurgio ir Šv. Onos garbei 12.30 val.(kintamos dienos)
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 12 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių, šiokiadieniais 18 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių.
 • Rožinis spalio mėn. sekmadieniais po šv. Mišių,
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didįjį šeštadienį 10 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais per šv. Mišias

Atlaidai ir šventės

Šv. Petro ir Povilo atlaidai – birželio 29 d. (keliami į šeštadienį 16 val.)

Parapijos teritorija

Tirkšlių miestelis ir kaimai: Bugenių, Šerkšnėnų, Balėnų, Geidžių, Daubarių, Spurganų, Letenių, Skuodiškės, Voverių, Bružų, Plienakių, Pumpurų, Krucių, Pašerkšnės, Linksnakių, Lėlaičių, Zastaučių, Kiminiškės, Jautakių.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę (Kapų g. 13) arba aukščiau minėtu telefonu. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapija
Adresas P. Cvirkos g. 11, Tirkšliai, Mažeikių r.
Juridinio asmens kodas 190769533
Bankas „Swedbank“
A. s. LT02 7300 0100 9478 4928

Apie bažnyčią ir parapiją

1936 m. sudegus 1766 m. statytai Tirkšlių bažnyčiai, kunigas Antanas Kiela (1899–1983) pradėjo rūpintis naujos bažnyčios projektu ir statyba. Raudonų plytų mūro neogotikinių formų bažnyčią tų pačių metų gruodžio mėnesį suprojektavo architektas Vaclovas Michnevičius (1866–1947). Techninę priežiūrą atliko inžinierius Stasys Bukovskis. Bažnyčia pastatyta 1939 m.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: