į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Varduvos g. 1, Seda, 89380 Mažeikių r.

Dvasininkai

Klebonas Virginijus PALIONIS
1971 09 25 ▪ 1998 07 19 ▪ 2022 06 23
Gėlių g. 3, Seda, 89380 Mažeikių r.
Tel./faks. (443) 46 019, mob. +370 652 66628
El. p.

Aptarnauja Rubikų Šv. Roko parapiją, Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčią ir Grūstės Šv. Marijos Magdalenos koplyčią; padeda pastoraciniame darbe Žemaičių Kalvarijoje.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 10 val.
  Pirmadieniais pagal susitarimą,
  Antradieniais - penktadieniais 17 val.
  Šeštadieniais 10 val.
  Grūstės koplyčioje paskutinį mėnesio šeštadienį 11 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje
 • Švč. Sakramento adoracija sekmadieniais nuo 9.30 val. iki 10 val. šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais po 17 val. šv. Mišių
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Rožinis sekmadieniais 9.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami pagal susitarimą
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9.30 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Marijos Magdalenos atlaidai – liepos 22 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

Sedos miestas; gyvenvietės ir kaimai: Arvydiškė, Beržėnai, Dagiai, Domėnai, Dūmaičiai, Grūstė, Kalnijos, Ketūnai, Kuisiai, Kulšėnai, Nausodė, Pabradumė, Padvarninkai, Paežerė, Pagardė, Pasruojė, Plinkšiai, Rimoliai, Tiškai, Uikiai, Užežerė, Žadeikiai.

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija ribojasi su Renavo, Tirkšlių, Rubikų, Gadūnavo, Alsėdžių, Žemaičių Kalvarijos, Barstyčių, Vaičaičių parapijomis.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui; ateitininkai; Marijos Legionas; Gyvasis Rožančius.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapija
Adresas Varduvos g. 1, Seda, Mažeikių r.
Juridinio asmens kodas 190769152
Bankas Mažeikių kredito unija
A. s. LT81 5014 6000 1400 0407

Apie bažnyčią ir parapiją

Pirmoji bažnyčia Sedoje buvo pastatyta 1508 m. 1769-1770 m. ji atstatyta, vėliau ne kartą atnaujinta. Nuo 1823 m. bažnyčios išorė išliko nepakitusi, tik 1985 m. buvo uždėtas skardinis stogas. 2006 m. prie bažnyčios įrengtas lurdas. Šiuo metu Sedos bažnyčia yra viena didžiausių ir geriausiai išsilaikiusių XVIII a. Lietuvoje statytų medinių liaudiškų formų šventovių. Sakralinis pastatas — lotyniško kryžiaus plano, halinio tipo, trinavis, su transeptu, šešiakampe apside ir dviem zakristijomis. Didelis valminis stogas status, daugiašlaitis. Jo viršuje – penki bokšteliai. Jų pats didžiausias ir ryškiausias – kryžmoje ant kraigo iškilęs aštuonkampis barokinio silueto bokštas. Itin puošnus bažnyčios interjeras. Pagrindinis jo akcentas — XVIII a. pabaigoje profesionaliai sukurti orderinių formų mediniai vėlyvojo baroko ir rokoko formų altoriai. Jų yra penki: didysis, Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Šv. Jono Nepomuko ir Šv. Antano Paduviečio. Ypač gražus vėlyvojo baroko stiliaus altorius, esantis kairiojoje koplyčioje. Jo įlenktas cokolis plastiškas, retabulas sukomponuotas erdviškai, antablementas banguotai laužytas, stiuką primenantys drožiniai imituoja mūrinius pavyzdžius. Bažnyčioje gausu vertingų meno kūrinių. Turtingas bažnyčios 1641—1926 m. archyvas saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve.

Šaltinis: Įdomiausios Lietuvos bažnyčios / sudarytoja Laima Šinkūnaitė. – Kaunas: Terra Publica. 2016. p. 136.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: