į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija

J. Basanavičiaus g. 18, 89215 Mažeikiai

Dvasininkai

Klebonas dek. kan. Donatas STULPINAS
1954 03 09 ▪ 1989 05 28 ▪ 2015 10 15
Mindaugo g. 10, 89215 Mažeikiai,
mob. +370 687 91647
El. p.

Vikaras Vytautas DVARŽECKIS
1967 03 01 ▪ 1996 05 26 ▪ 2002 04 01
Mindaugo g. 20-12, 89215 Mažeikiai,
mob. +370 686 46160
El. p.

Vikaras Kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS
1980 04 23 ▪ 2007 06 03 ▪ 2023 06 26
Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus Beatifikacijos bylos bendradarbis ir
Norvegijoje gyvenančių lietuvių Kapelionas

www.katalikai.no
Mob. +370 618 60940
El. p.

Rezidentas Antanas ŠIMKUS
1961 03 20 ▪ 1987 05 31 ▪ 2023 11 16
Mob. +370 687 82993

Aptarnauja Laižuvą, Leckavą, Buknaičių Šv. Kazimiero ir Purplių Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo koplyčias.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10.30 (jaunimo), 12.30, 17 val.
  Šiokiadieniais: 17, 18 val.
  Šeštadieniais: ryte nepastovu, 17, 18 val.
 • Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias, o sekmadienį šv. Mišių metu bažnyčioje.
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį nuo 11.30 val. iki 12.30 val. Pirmąjį mėnesio penktadienį nuo 18.30 val. iki 19.30 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 16 val.; sekmadieniais prieš 10 val. šv. Mišias ir po sumos 13.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami ketvirtadieniais 16.30 val. prieš Mišias, sekmadieniais 16.30 val. prieš šv. Mišias
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais po 12.30 šv. Mišių, kitomis dienomis po 18 val. šv. Mišių
 • Rožinis sekmadieniais po 12.30 val. šv. Mišių, kitomis dienomis 17.30 val. 
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 14 val. ir Didįjį šeštadienį 12 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8 ir 17 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai – birželio 17 d. (keliami į sekmadienį)
Porciunkulės atlaidai – rugpjūčio 2 d.

Parapijos teritorija

Mažeikių miesto senamiestis iki geležinkelio, buvusios ETG teritorija, Urvikių gyvenvietė.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, adorantės; du parapijos chorai; Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui grupės; ateitininkai, Motinos maldoje, Marijos Legionas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Adresas Basanavičiaus g. 18, Mažeikiai
Juridinio asmens kodas 190768965
Bankas SEB
A. s. LT23 7044 0600 0832 6843

Apie bažnyčią ir parapiją

Bažnyčia neoklasicistinio stiliaus, vieno bokšto, mūrinė, trijų altorių: centrinis – Šv. Kryžiaus; kairysis – Švč. M. Marijos; dešinysis – Šv. Antano Paduviečio. Pastatyta 1936 m. Pašventinta 1936 m. rugpjūčio 2 d. Statybai vadovavo klebonas kanauninkas Stanislovas Budvytis. Architekto Vytauto Landsbergio (Žemkalnio) projektas.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: