į pirmą puslapį
  Mažeikių dekanatas

Dauginių Šv. vysk. Stanislovo parapija

Dauginiai, Kairiškių pšt., 89478 Mažeikių r.

Dvasininkai

Aptarnauja kun. Boleslovas JONAUSKAS (Pievėnai)

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 11 val.
  Šeštadieniais pagal susitarimą
 • Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos sekmadieniais po šv. Mišių.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.00 val.
 • Rožinis sekmadieniais 11.00 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Jurgio Matulaičio atlaidai – sausio 27 d. (keliami paskutinį sausio sekmadienį)
Šv. vysk. Stanislovo atlaidai – gegužės 8 d. (antras gegužės sekmadienis)
Bažnyčios įšventinimo atlaidai – rugsėjo 19 d. (keliama į sekmadienį)

Parapijos teritorija

Dauginiai, Kapėnai, Degimai.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Caritas; vaikų rengimo Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui grupės.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Apie bažnyčią ir parapiją

Dauginių bažnyčia yra stačiakampio plano, su bokštu ant stogo. Vienanavė. Šventoriaus tvora medinių stulpelių. Jame yra 2 medinės koplytėlės. Pastatyta 1943 m.

Seni žmonės pasakoja, kad dabartinėje bažnyčios vietoje yra buvusios Dauginių kapinės, kuriose 1709–1711 metais galėjo būti laidojamos maro aukos. Dauginiuose bažnyčią buvo nuspręsta statyti todėl, kad per atlaidus, katalikų šventes žmonėms būdavę sunku pasiekti Viekšnių, Tryškių, Šiaudinės bažnyčias. Dauginių bažnyčios statyba rūpinosi Stanislovas Ilinčius (1887–1947).

1943 m. rugsėjo 19 d. Dauginių bažnyčią pašventino vyskupas Vincentas Borisevičius, suteikdamas Šventojo Stanislovo vardą. Nuo tų metų Dauginių bažnyčioje švenčiami dveji atlaidai: gegužės 8-ąją - Stanislovo, rugsėjo 19-ąją - bažnyčios įšventinimo.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: