į pirmą puslapį
  Klaipėdos dekanatas

Nidos Marijos, Krikščionių Pagalbos parapija

Taikos g. 17, Nida, 93121 Neringa

Dvasininkai

Klebonas vicedek. Rimvydas ADOMAVIČIUS
1969 05 12 ▪ 1995 05 28 ▪ 2005 07 06
Taikos g. 10–34, Nida, 93121 Neringa
Tel. (469) 52 132, mob. +370 686 09967
El. p.

Aptarnauja Juodkrantę ir Pervalkos Šv. Kazimiero koplyčią.

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais 10 val.
  Šiokiadieniais 18 val.
  Šeštadieniais 18 val.
 • Išpažinčių klausoma: pusvalandį prieš šv. Mišias.
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną sekmadienį 11–11.30 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 18.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 9.30 val., kitomis dienomis 18.30 val.
 • Rožinis pirmą mėnesio sekmadienį 9.30 val.; spalio mėn. po 18 val. šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios penktadieniais 16 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 10 val.

Atlaidai ir šventės

Marijos Krikščionių Pagalbos atlaidai – rugpjūčio 22 d. (keliami į sekmadienį)
Švento Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai – rugsėjo 14 d. (keliami į sekmadienį)
Advento IV sekmadienio atlaidai
Gavėnios V sekmadienio atlaidai

Parapijos teritorija

miestelis

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai, parapijos choras, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai grupė, ,Alfa kursas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
Adresas Taikos g.17, Neringa
Juridinio asmens kodas 190768431
Bankas Swedbank
A. s. LT29 7300 0100 0230 8134

Apie bažnyčią ir parapiją

Šioje Kuršių nerijos gyvenvietėje niekada iki 2003 metų nebuvo katalikų bažnyčios... Oficiali bažnyčios atidarymo ceremonija įvyko 2003 m. birželio 14 d.

Nidiškių architektų Ričardo Krištapavičiaus ir Algimanto Zavišos suprojektuota bažnyčia nendriniu stogu tapo ryšku naujosios architektūros akcentu. Balta bažnyčios smailė su kryžiumi matoma iš visų Nidos pusių.

Gyvenvietės tylą laikas nuo laiko perskrodžia Nidos savivaldybės lėšomis Lenkijoje nuliedinto pusantros tonos varpo dūžiai, pasklindantys nuo bažnyčios stogo. Ant varpo yra Neringos herbas ir žodžiai: „Skambėk, garsusis varpe, tarp jūros kopų, kviesk ir guosk Neringos žmones, tegul Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis tebūna: padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus, palaimink mūsų triūsą (Ps 90, 17)“.

Krikštykla. 2003 metais pastatytoje bažnyčioje yra balto itališko marmuro krikštykla, sverianti net 2 tonas. Išskirtinis krikštyklos bruožas – valties formos viršutinė dalis. Na, o apatinė dalis – tarsi užraktas, vedantis žmones į tikėjimą.Ji pastatyta dailininko Antano Chmieliausko sukurtos freskos fone.

Nidos Marijos krikščionių pagalbos katalikų bažnyčią papuošė skulptoriaus Stasio Kuzmos sukurta Nukryžiuotojo skulptūra. Ąžuolinė, trijų metrų aukščio ir beveik 800 kg sverianti skulptūra, vaizduojanti prie kryžiaus prikaltą Kristų, ant plieninių lynų pakabinta beveik 10 metrų aukštyje.

Bažnyčią puošia profesoriaus A.Dovydėno14 kryžiaus kelio stočių iš nespalvoto stiklo atlieti unikalūs, be švino junginio, vitražai.

Šventoriuje įrengtas amfiteatras, kuris tampa bažnyčios dalimi pakėlus jos langus bei duris. Amfiteatras naudojamas krikščioniškos kultūros renginiams po atviru dangumi.

Po bažnyčia, pusiau įsirausę į smėlio kopą, yra bendruomenės namai – atsisveikinimo koplyčia ir bendruomenės salė. Iš atsisveikinimo koplyčios nuo balinto ąžuolo katafalko nidiškis iškeliaus į savo paskutinę kelionę. Bendruomenės salėje gyvieji spręs savo dvasinius, kultūrinius ir socalinius klausimus.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: