į pirmą puslapį
  Klaipėdos dekanatas

Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija

Kretingos g. 40, 92307 Klaipėda
Tel. (46) 35 06 85
www.kazimieroparapija.lt

Dvasininkai

Klebonas dek. teol. lic. Rolandas KARPAVIČIUS
1971 10 15 ▪ 1995 10 15 ▪ 2010 07 07
Tel. (46) 35 06 00, mob. +370 698 17301
El. p.

Vikaras relig. m. mgr. Andrejus LAZAREVAS
1981 06 02 ▪ 2006 08 02 ▪ 2018 10 09

Rezidentas Adolfas PUDŽEMYS OFM
1941 03 26 ▪ 1972 04 16 ▪ 2005 06 03

Rezidentas mons., prof., teol. dr. Arvydas RAMONAS
1968 12 19 ▪ 1995 07 09 ▪ 2001 04 23
Mob. +370 682 16645, el. p.

Jų adresas: Kretingos g. 40, 92307 Klaipėda

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 9, 10.30 (jaunimo), 12, 18 val.
  Šiokiadieniais: 9, 18 val.
  Šeštadieniais: 9, 18 val.
 • Išpažinčių klausoma: pusvalandį prieš šv. Mišias, o sekmadienį šv. Mišių metu bažnyčioje.
 • Švč. Sakramento adoracijakiekvieno mėnesio pirmajį penktadienį po vakaro šv. Mišių
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldos penktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val., sekmadieniais 11.30 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 8.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 11.30 val., šiokiadieniais 17.30 val.
 • Rožinis spalio mėn. po 17.30 val.
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami Didijį Penktadienį ir Didijį Šeštadienį 14 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 9 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Kazimiero atlaidai – kovo 4 d. (keliami į sekmadienį)
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidai – rugpjūčio 15 d.

Parapijos teritorija

Klaipėdos miesto šiaurinė dalis.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Parapijos chorai, Caritas (valgykla varguoliams); vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui grupės; sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės; suaugusių katechezės grupė, „Motinos maldoje“ grupė, Nazareto šeimos grupė, Marijos Legionas.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Klaipėdos Šv. Kazimiero parapija
Adresas Kretingos g. 40, Klaipėda
Juridinio asmens kodas 191312142
Bankas AB SEB
A. s. LT42 7044 0600 0076 0792

Apie bažnyčią ir parapiją

Klaipėdos Šventojo Kazimiero parapiją 1992 m. kovo 22 dieną įkūrė Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir pirmuoju klebonu paskyrė kun. Boleslovą Jonauską. Tų pačių metų gegužės mėnesio 24 d. naujosios bažnyčios statymo vietoje vyskupas A. Vaičius pašventino kryžių, o birželio 20 dieną – bažnyčios kertinį akmenį. Praėjus penkiolikai metų nuo parapijos įkūrimo, 2007 m. rugsėjo 30 d., Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ konsekravo parapijos Šv. Kazimiero bažnyčią. Nuo 2002 m. birželio 3 d. iki 2010 m. parapijai vadovavo klebonas – kun. dr. Romualdas Vėlavičius, o nuo 2010 m. liepos 7 d. iki šiol kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius.

Bažnyčios projekto autoriai – Ričardas Krištapavičius ir Adomas Skiesgelas. Bažnyčiai parinkta vieta, kurioje anksčiau driekėsi Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III ir jo žmonos karalienės Luizės rezidencijos bei Karališkos giraitės valdos. Ši aplinkybė, kaip ir parapijos bei bažnyčios dedikacija šv. karalaičiui Kazimierui, rado atgarsį ir bažnyčios architektūroje – bažnyčios bokštų kompozicija sudaro karūnos įspūdį.

Dar viena Šv. Kazimiero bažnyčios architektūrinė idėja, kuri glaudžiai siejasi su Klaipėdos kaip uostamiesčio išskirtinumu – bažnyčios forma primena laivą. Trys bokštai, kurie jungia skirtingas bažnyčios dalis į visumą – tai lyg besiplaikstančios tikėjimo, vilties ir meilės burės. Trys įėjimai į bažnyčią formuoja pastato planinę struktūrą, akcentuojant krikščionių tikėjimą trejybiniu Dievu. Todėl bažnyčioje pastebimos trikampės erdvės ir detalės. Visu bažnyčios išplanavimu nesivaržoma parodyti „atvirų“ konstrukcijų, siekiama vidinės ir išorinės pastato harmonijos, dėmesys telkiamas į skirtingas detales, žaismą su erdve, gerą akustiką.

Vidinė bažnyčios erdvė – maldos simbolis, todėl įvairiose bažnyčios vietose aukštis erdviškai kinta, kad besimeldžiantys galėtų patirti, jog Dievą pasiekia įvairių žmonių maldos. Vitražų šviesa altorinėje dalyje reiškia kilimą į dangų, žmogaus dvasinio tobulėjimo idėją.

Bažnyčioje yra ir koplyčia, kurioje galima melstis nedidelėmis grupėmis. Taip pat yra įrengta įvaža į bažnyčią judėjimo negalią turintiems žmonėms.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: