į pirmą puslapį
  Klaipėdos dekanatas

Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija

Smiltelės g. 27, 94260 Klaipėda
Tel./faks. (46) 36 19 54
El. p.
www.juozaponamai.lt

Dvasininkai

Klebonas kan., teol. dr. Vladas GEDGAUDAS
1962 06 04 ▪ 1995 07 09 ▪ 2009 07 08
Mob. +370 611 02713, el. p.

Vikaras relig. m. mgr. Vidmantas DAUGĖLA
1988 05 06 ▪ 2016 06 01 ▪ 2021 07 22
Mob. +370 624 95350
El. p.

Vikaras teol. dr. Romualdas VĖLAVIČIUS
1963 02 14 ▪ 1990 05 27 ▪ 2018 07 11
Mob. +370 616 42382, el. p.

Rezidentas su vikaro teisėmis relig. m. mgr. Antanas BUDRECKAS
1990 08 03 ▪ 2017 01 08 ▪ 2021 07 11
Mob. +370 675 00625, el. p.
Klaipėdos apskrities policijos ir Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos kapelionas

Rezidentas g. kan. Juozas VAIČIUS
1962 09 15 ▪ 1988 05 29 ▪ 2022 06 23
Mob.: +370 698 13599
El. p.

Jų adresas: Smiltelės g. 27, 94260 Klaipėda

Pamaldos

 • Šv. Mišios
  Sekmadieniais: 8, 10 (jaunimo), 12, 18 val.
  Šiokiadieniais: 8, 18 val.
  Šeštadieniais: 8, 18 val.
 • Išpažinčių klausoma: pusvalandį prieš šv. Mišias bažnyčioje.
 • Švč. Sakramento adoracija kiekvieną mėnesio pirmą ketvirtadienį 17–18 val. Ir, išskyrus vasaros tris mėnesius, antrąjį mėnesio ketvirtadienį 19–21 val.
 • Gavėnios metu
  Kryžiaus kelio pamaldospenktadieniais prieš šv. Mišias 17.30 val., sekmadieniais 11 val.
  „Graudūs verksmai“ giedami sekmadieniais 11.30 val.
 • Gegužinės pamaldos sekmadieniais 11 val., šiokiadieniais 18.40 val.
 • Birželinės pamaldos sekmadieniais 12.50 val., kitomis dienomis 18.40 val.
 • Rožinis spalio mėn. po 18 val. šv. Mišių
 • Žemaičių Kalvarijos Kalnai giedami gavėnios šeštadieniais 15 val.
 • Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 8 val.

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo Darbininko atlaidai – gegužės 1 d.

Parapijos teritorija

Klaipėdoje: Nevėžio gatvė, Statybininkų prospektas, Lypkių gatvė, Jakų žiedo plentas Šilutės kryptimi, Smeltalės upelis, Kairių gatvė, Nemumo gatvė ir vėl Nevėžio gatvė.

Parapijoje veikia grupės ir organizacijos:

Ministrantai ir adorantės, parapijos sumos choras, jaunimo choras, Caritas, vaikų rengimo Pirmajai Komunijai ir sužadėtinių rengimo katalikiškai santuokai grupės, ateitininkai, Šv. Šeimos Marijos legionas, Pasauliečių pranciškonų ordinas, Blaivybės brolija ir Gyvasis rožinis, Neįgaliųjų grupelė, Senjorų grupelė, „Mamos maldoje“ grupelė, Šlovinimo grupė „Dėl tavęs“, Šv. Rašto studijų grupelė, „Tikėjimo pagrindų“ grupelė, Vidinio gydymo ir užtarimo maldos tarnystė, Moterų maldos grupelė, Vyrų maldos grupelė.

Kreipkitės į parapijos raštinę. Laukiame Jūsų!

Dėkojame už aukas ir paramą

Pavadinimas Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija
Adresas Smiltelės g. 27, Klaipėda
Juridinio asmens kodas 190768399
Bankas SEB
A. s. LT18 7044 0600 0080 6135

Apie bažnyčią ir parapiją

Klaipėdos m. Vykdomojo Komiteto sprendimu nr. 80 1990 m. kovo 22 d. buvo išskirtas 3 ha. sklypas Romos Katalikų šv. Juozapo Darbininko bažnyčiai statyti Klaipėdos mieste, Smiltelės gatvėje. 1990 m. gegužės 10 d. buvo paskelbtas šv. Juozapo Darbininko bažnyčios projekto sudarymo konkursas. Konkursą laimėjusieji architektai: Saulius Plungė, Vladas Janulis, Gintaras Čičiurka ir konstruktorius Vincas Žemaitis 1991 suprojektavo šv. Juozapo Darbininko bažnyčios pastatą. Bažnyčios statybos leidimas gautas 1992 m. ir pradėta statyti ūkio būdu tikinčiųjų lėšomis. Statybos darbus prižiūrėjo besikeičiantys klebonai: prelatas Bronislovas Burneikis, kun. Ladislovas Baliūnas, kun. Algis Baniulis, kun. Saulius Damašius ir kun. Vladas Gedgaudas. Bažnyčios pastatas yra techniškai tvarkingas ir priduotas eksplotacijai. Parapijoje renkasi daug grupelių, yra laidojimo namai.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: