į pirmą puslapį

Vyskupas Kęstutis KĖVALAS

Katedros g. 5 87131 Telšiai
Tel. (444) 6 06 36
Faks. (444) 5 23 00
El. paštas

Gimęs 1972 02 17
Kunigu įšventintas 2000 06 29
Vyskupu konsekruotas 2012 11 24
Vyskupu koadjutoriumi paskirtas 2017 04 20
Vyskupas ordinaras 2017 09 18

Jo Ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą nuo 1990 m. iki 1992 m. studijavo Kauno technologijos universitete, Radioelektronikos fakultete.

1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kur studijavo filosofiją ir teologiją iki 1997 m. Tais pačiais metais studijas tęsė Šv. Marijos seminarijoje Baltimorėje, JAV, kur įgijo Teologijos licencijato laipsnį ir 2000 m. birželio 29 d. buvo įšventintas kunigu Kauno arkivyskupijai.

Dirbo Kauno arkivyskupijos Kunigų Seminarijos Propedeutinio kurso Vadovu ir arkivyskupijos jaunimo pastoracijos Kapelionu. Nuo 2002 metų dėstė moralinę teologiją Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos fakultete. 2008 m. sausio 18 d. tame pačiame universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį.

Nuo 2005 m. birželio mėn. iki 2006 m. rugpjūčio mėn. buvo Kauno kunigų seminarijos Dvasios Tėvu. Po to metams išvyko studijuoti į JAV. 2007 m. grįžęs į arkivyskupiją vykdė pastoracinę tarnystę Kauno katedroje ir ėjo Konfesarijaus pareigas Kunigų seminarijoje. 2010 m. vasario 8 d. buvo paskirtas Lietuvos Marijos radijo Programų Direktoriumi.

Kauno vyskupu Augziliaru buvo paskirtas 2012 m. rugsėjo 27 d., o konsekruotas tų pačių metų lapkričio 24 d. 

Telšių vyskupijos koadiutoriumi popiežius Pranciškus vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė 2017 m. balandžio 20 d. Tų pačių metų rugsėjo 18 d. popiežiui Pranciškui priėmus vyskupo Jono Borutos SJ prašymą jį atleisti iš pastoracinių pareigų, vyskupas Kęstutis Kėvalas tapo Telšių vyskupijos ordinaru.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: