į pirmą puslapį
Malda  ▪  Faktai ir ženklai  ▪  Liudijimai  ▪  Publikacijos  ▪  Kronika

Malda, prašant vyskupą Vincentą Borisevičių pripažinti šventuoju


Dėkojame Tau, Dieve, dangiškasis Tėve, kad tikėjimo persekiojimo laikais stiprinai mūsų Vyskupą Vincentą, tardymų ir kankinimų metu suteikdamas jam jėgų sekti Tavo dangiškąjį Sūnų kančioje ir mirtyje.

Nuolankiai maldaujame Tave, kad užtariant Kankinių Karalienei ir Bažnyčios Motinai Švenčiausiajai Mergelei Marijai, mūsų kankinys Vyskupas Vincentas būtų iškeltas į altorių garbę.

To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Imprimatur + J. Boruta SJ
Vicarius episcopalis. Vilnius 1999 09 10

Patyrę malonių, užtariant vyskupui Vincentui Borisevičiui, malonėkite pranešti į Telšių vyskupijos kuriją >>

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Sekite mus Facebook paskyroje: