į pirmą puslapį

Vyskupijos tribunolas

Vytauto g. 88A, 00132 Palanga

Mob. 8 611 26 296
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas

Oficiolas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Viceoficiolas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Santuokos ryšio gynėjas: kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Klemensas JARAMINAS

Teisingumo gynėjas – kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS

Teisėjai: prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS, kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS, kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS, kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Moderatorius ir vyriausiasis notaras – kun., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Romas STARKUTIS

Notarai: – kun., relig. m. mgr. Renatas LIUBERSKIS, ses., teol. mgr. Antonina Domininka SVIDERSKA

Vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos tribunolas

Postuliatorius – kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS

Vicepostuliatorius – kun., relig. m. mgr., teol. dr. Ramūnas NORKUS

Teisėjas – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Teisėjo pavaduotojas – kun., relig. m. mgr., bažn. t. dr. Marius VENSKUS

Teisingumo gynėjas – mons., teol. dr. Vytautas Steponas BRAZDEIKIS

Notaras – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Notaro padėjėjas – kan., relig. m. mgr., teol. lic. Viktoras AČAS

Kanonizacijos bylos vertėjas į italų kalbą – br. Piercarlo Manzo SDB

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: