į pirmą puslapį

Telšių vyskupijos licėjus

Katedros a. 7
87131 Telšiai
El. paštas
www.tks.lt/licejus

Direktorius – kun. Antanas MAČIUS, mob. 8 687 85990

Direktoriaus pavaduotoja – Loreta VAIČEKAUSKIENĖ, tel. (444) 60 628

Telšių vyskupijos licėjus įkurtas 1994 m. rusėjo 1 d. Dalis buvusiųjų licėjaus moksleivių šiuo metu tęsia mokslus didžiojoje Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Kiti studijuoja arba jau dirba pagal savo sugebėjimus ir pašaukimą.

Telšių vyskupijos licėjuje yra nedaug mokinių, todėl mokytojai nesunkiai pastebi kiekvieno moksleivio sugebėjimus ir žinių spragas. Nors vaikinai ateina čia baigę pagrindinę mokyklą ir atsineša tam tikrų žinių, jau susiformavusių elgesio ypatybių bei charakterio bruožų, gyvendami darnioje bendruomenėje jie žymiai keičiasi ir bręsta kaip asmenybės. Keistis skatina dvasiniai mąstymai, malda, nuolatinis bendravimas su įvairaus charakterio bendraamžiais ir kasdien švenčiama Eucharistija. Licėjuje visi moksleiviai mokosi išplėstinio lietuvių kalbos, istorijos ir politologijos kursų, sudarytos visos galimybės ugdyti muzikinius ir meninius sugebėjimus. Beveik visi moksleiviai renkasi išplėstinį muzikos kursą. Yra galimybė mokytis meno istorijos ir dailės. Sudaromos galimybės mokytis išplėstiniu kursu ir kitokius polinkius bei interesus turintiems moksleiviams: matematikos, fizikos, informatikos, užsienio kalbų. Todėl visai suprantama, kodėl ne vienas mūsų abiturientas sėkmingai išlaiko ir valstybinius egzaminus.
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: