į pirmą puslapį

Kronika

Malda už mirusį popiežių Benediktą XVI
Paskelbta: 2023-01-03 21:39:16

 

Iškeliavus į Tėvo namus popiežiui emeritui Benediktui XVI, Telšių vyskupas pakvietė vyskupijos bendruomenę dėkoti Dievui už pop. Benedikto XVI tarnystę Bažnyčiai bei pasauliui ir paragino kunigus parapijose organizuoti pamaldas už mirusį popiežių.
Sausio 2 d. Telšių vyskupas aukojo šv. Mišias Žemaičių Kalvarijos bazilikoje ir priminė apie pop. Benedikto XVI artumą Lietuvai, o ypač Žemaitijai. Anot ganytojo, popiežių ir Žemaitiją sieja nemažai dalykų:

- Jozefas Ratzinger yra kilęs iš Bavarijos, o Bavarija Vokietijoje yra panašioje kultūrinėje situacijoje, kaip ir Žemaitija Lietuvoje;

- Prieš tapdamas popiežiumi kard. J. Ratzinger buvo Miuncheno – Freisingo arkivyskupu. Jo herbe tarp kitų heraldikos ženklų yra ir pabalnota meška, savo nuotaika labai panaši į mešką Žemaitijos herbe.

Pop. Benediktas XVI įėjo į Žemaičių Kalvarijos šventovės ir Lietuvos istoriją, nes 2006 m. pašventino Žemaičių Kalvarijos Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslui skirtas karūnas ir tuo oficialiai pripažino šį paveikslą maloningu, t. y. prie jo besimeldžiantys žmonės per Motinos Marijos užtarimą patiria malonių. Anot tuometinio vyskupo Jono Borutos SJ, „Popiežių Benediktą XVI sudomino pasakojimas, kad Žemaičių Kalvarijos šventovę, ypač Didžiųjų atlaidų metu, pamėgo jaunos šeimos, sutuoktiniai kartu su savo vaikais eina Kryžiaus kelią, meldžiasi prie stebuklingojo paveikslo. Taip šių pokalbių metu išsikristalizavo šio paveikslo, šiais laikais patraukiančio jaunų šeimų širdis ir sielas, titulas. Karalienė turi būti pripažinta mūsų valdovė – rodanti kryptį ir būdą, kaip mes žengiame pirmyn į ateitį“. Pop. Benediktas XVI suteikė garsiajam Žemaičių Kalvarijos atvaizdui Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės titulą. Po šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias giedant Kalnus ir aukojant maldą už mirusį Kristaus Vikarą.

Sausio 3 d. Telšių vyskupas A. Jurevičius aukojo šv. Mišias už Viešpatyje užmigusį popiežių Telšių katedroje. Homilijoje ganytojas aiškino dienos Evangelijos mintį apie Jėzų – Dievo Avinėlį, naikinantį pasaulio nuodėmes. Vyskupas priminė apie pop. Benedikto XVI siekį kuo išsamiau pristatyti Jėzaus asmenį. Tuo tikslu popiežius parašė trijų dalių veikalą „Jėzus iš Nazareto“, išleistą ir lietuvių kalba. Žvilgsnio sutelkimas į Jėzų suteikia jėgų būti vienam, bet nesijausti vienišam ir išgyventi guodžiantį Dievo artumą.

Pamaldų pabaigoje Telšių ganytojas perskaitė pop. Benedikto XVI Dvasinį testamentą, kuriame popiežius emeritas visiems dėkoja ir ragina: „Stovėkite tvirtai tikėjime! Nepasiduokite sumaiščiai! ... Jėzus Kristus tikrai yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, o Bažnyčia, su visais savo trūkumais, tikrai yra Jo Kūnas. Baigdamas aš nuolankiai prašau: melskitės už mane, kad Viešpats, nepaisydamas visų mano nuodėmių ir trūkumų, priimtų mane į amžinąsias buveines.“

Tepriima Viešpats kuklų savo Vynuogyno – Bažnyčios darbininką į amžinąją savo Karalystę. Gerų darbininkų juk visur reikia...

Telšių vyskupijos kurijos informacijaaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: