į pirmą puslapį

Kronika

Kalėdinis vyskupo laiškas
Paskelbta: 2022-12-24 23:16:33

2022 m. šv. Kalėdos, Telšiai

Brangūs broliai ir seserys,

„Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ – šiais žodžiais trokštu Jus visus pasveikinti su mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilme.
Kristaus gimimo naktį angelai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ (Lk 2,14). Pasaulis vis dar gyvena naktyje, nes brolis pakelia ranką prieš brolį, žvanga ginklai, vyksta karai... Visa tai yra tamsos darbai, o Dievas mus kviečia artėti prie Jo ir tapti šviesos vaikais.

Kristaus gimimo įvykis nėra vien tik tolima istorija, bet laiką ir erdvę pranokstantis slėpinys, randantis atgarsį ir mūsų gyvenime. Pažvelkime į pagrindinius Viešpaties gimimo akcentus:

- Ramybės kunigaikštis gimsta okupuotame krašte. Pamąstykime apie tai, kas okupuoja ir sujaukia mūsų gyvenimą: gal tai darbo reikalai, nerimas dėl dabarties ar baimė dėl ateities? – Viešpats nebijo gimti tarp okupantų, nes jo nešama laisvė yra stipresnė už bet kokį norą kitus pavergti, sužlugdyti ar kitais manipuliuoti.

- Viešpačiui neatsiranda vietos žmonių namuose, bet Jį priglaudžia gyvulėliai tvarte. Gyvenimas yra pilnas kontrastų: ieškai užuovėjos pas artimiausius žmones, o tau pagalbos ranką ištiesia visai kiti, net nepažįstami... Tais nepažįstamais pagalbininkais galime būti ir mes, kai įvairiais būdais pagelbstime karo Ukrainoje išvargintiems žmonėms.

Karo siaubas daugeliui kelia klausimą apie Dievo gerumą ir Jo meilę žmonėms – kurgi Dievas, kad vyksta tokios baisybės? – Šis klausimas visuomet kankina žmogų, tačiau visai nebaugina Dievo, kuris neieško saugios vietos „nusileisti“ į pasaulį, bet pasirenka žiauriojo Erodo valdas, o vėliau pajunta ir išdavystės skonį. Tad drąsiai galime teigti, kad dvasiniu žvilgsniu regime šiandien gimstantį Kristų:

- kovotojų už tiesą ir laisvę apkasuose,
- be šildymo ir be elektros likusiose šeimose,
- karo pabėgėlių varguose...

Meldžiame, kad Kristus gimtų taip pat ir agresorių širdyse paskatindamas juos atsivertimui bei atgailai. Melstis už priešus mums norisi mažiausiai, tačiau tai yra svarbi krikščioniškojo tikėjimo dalis. Meilė priešams išskyrė krikščionis iš aplinkos, nes tai yra kažkas naujo ir neįprasto. Visiškai normalu, kad turime priešų, t. y. žmonių, pasiekiančių mus ten, kur esame pažeidžiami, o Jėzus vis dėlto sako: „Mylėkite savo priešus...“.

Šios Kalėdos neįprastos, nes turi daug kontrastų: skelbiama ramybė, nors artimoje aplinkoje vyksta karas; raginama džiaugtis Atpirkėjo gimimu, nors tvyro nerimas dėl ateities... Imkimės patys iniciatyvos ir tapkime tais, kurie kuria taikią ateitį.

Prisiminkime šiemetinį Lietuvos vyskupų Adventinį laišką, kuriame sakoma: Dievo meilės bendradarbis yra „kiekvienas krikščionis, pašauktas būti ramybės nešėju savo aplinkoje. Juk, pasak Viešpaties, „palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt. 5, 9). Tai ypač svarbus priminimas šiuo metu, kviečiantis konkrečiai atsiliepti į Kalėdų žinią – besąlygiškai gerbti kiekvieną žmogų bei ieškoti meilės ir sutarimo mūsų šeimose ir mūsų Tėvynėje. Tepadeda mums dangaus Kūrėjas, nuolat siunčiantis mums Šventąją Dvasią, „kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią“ (Lk 1, 79).“

Brangieji,

Kalėdos yra pasikeitimo metas, nes didis Dievas tampa mažu Kūdikėliu, o tai reiškia, kad ir mes esame kviečiami jautriai pažvelgti į savo aplinką ir nebijoti tapti mažais, t. y. išeiti iš savęs, tapti tarnaujančia Bažnyčia tam, kad padėtume kitiems atrasti teisingą gyvenimo kelią.

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga būkite sveiki, taikingi ir palaiminti!

 
†Algirdas Jurevičius
Telšių vyskupas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: