į pirmą puslapį

Kronika

A†A kun. ARŪNAS BLADŽIUS
Paskelbta: 2022-12-16 17:36:39

(1966-1994-2022)

2022 m. gruodžio mėn. 15 d., eidamas penkiasdešimt septintuosius savo gyvenimo metus, mirė Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Arūnas Bladžius.

Velionis buvo gimęs 1966 m. vasario mėn. 11 d. darbininkų šeimoje Telšiuose, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijoje. Nuo 1973 m. lankė Telšių II-ąją vidurinę mokyklą, nuo 1974 m. – V-ąją vidurinę mokyklą, o nuo 1980 m. iki 1984 m. – Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. Įgijęs vidurinį išsilavinimą, iki 1986 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Nuo 1987 m. dvejus metus dirbo elektriku Telšių sūrių gamykloje, kol 1989 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau mokėsi tais metais atkurtoje Telšių kunigų seminarijoje. 1994 m. išlaikė egzaminus ir apgynė bakalauro laipsnį Teologijos fakultete prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos.

1994 m. gegužės 29 dieną vyskupo Antano Vaičiaus Telšių katedroje buvo pašventintas kunigu.

1996-1998 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto magistratūroje ir įgijo teologijos licenciato laipsnį.

Nuo 1999 m. buvo Telšių kunigų seminarijos, Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros ir Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto dėstytojas.

Dirbo:

1994 05 29-2000 06 07 – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras;
2000 06 07-2001 06 27 – Tryškių ir Kaunatavos parapijų klebonas;
2001 06 27-2008 06 11 – Darbėnų parapijos klebonas;
2008 06 11-2009 07 08 – Darbėnų parapijos administratorius;
2009 07 08-2016 07 05 – Tirkšlių ir Žemalės parapijų klebonas;
2016 07 05-iki mirties – Nemakščių ir Adakavo parapijų klebonas.

Velionis bus pašarvotas Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje sekmadienį, gruodžio 18 d., nuo 15 val. Tos dienos vakare 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios, po to giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Pirmadienį ir antradienį (gruodžio 19 ir 20 dienomis) 18 val. minėtoje bažnyčioje taip pat bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos trečiadienį, gruodžio 21 dieną, 11 val. Nemakščių Švč. Trejybės bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Telšių miesto senosiose kapinėse esančiame tėvų kape.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: